Kalkulačka na výpočet výplaty – čistá mzda v roce 2024

<span>V této mzdové kalkulačce si můžete spočítat, kolik by měla být vaše čistá výplata v roce 2024. Podíváme se na to, kolik je sociální nebo zdravotní pojištění. A jaké daně se platí z výplaty. Můžete se také dozvědět, jak jsou aktuální daňové slevy, nebo kdo má nárok na daňový bonus za dítě.</span> V této mzdové kalkulačce si můžete spočítat, kolik by měla být vaše čistá výplata v roce 2024. Podíváme se na to, kolik je sociální nebo zdravotní pojištění. A jaké daně se platí z výplaty. Můžete se také dozvědět, jak jsou aktuální daňové slevy, nebo kdo má nárok na daňový bonus za dítě.

V této kalkulačce si můžete spočítat výplatu. Velmi jednoduše si můžete vypočítat, kolik by měla být vaše čistá mzda v roce 2024. Podíváme se i na to, jaké jsou aktuální daňové slevy a kdo na ně má nárok. A jak je to s daňovou slevou na dítě, a kdy vzniká nárok na daňový bonus. Nebo kdo musí platit zvýšenou daň (23%).

Změny 2024 – čistá a hrubé mzda

Od začátku roku 2024, začíná platit většina změn, které naplánovala vláda ve svém konsolidačním („úsporném“) balíčku. Změn, které platí od ledna 2024, bude mnoho – mění se DPH, zvýší se daň z nemovitosti, a mnoho  dalšího. Některé změny, se budou týkat i výpočtu výplaty v zaměstnání:

 • v roce 2024 se bude z výplaty strhávat nově i nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy)
 • v roce 2024 se bude platit zvýšená daň (23%) už od trojnásobku průměrné mzdy (nad 131 901 Kč)
 • ruší se některé daňové slevy (školkovné, sleva na studenta), nebo se mění podmínky (daňová sleva na manželku)
 • od 1. 1. 2024 se bude zvyšovat minimální mzda (a částečně i zaručená mzda)
 • od 1. 1. 2024 se mění některé podmínky pro dohody (nárok na placenou dovolenou, povinná evidence dohod u ČSSZ)
 • v roce 2024 se omezí benefity pro zaměstnance (příspěvky od zaměstnavatele na vzdělání, kulturu nebo sport mohou být maximálně do 21 948 Kč)

Kalkulačka výpočet výplaty – čistá mzda 2024

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Návod na výpočet čisté mzdy v roce 2024

Výpočet čisté mzdy v zásadě není nijak složitý. Pro výpočet je nutné nejprve spočítat základní hrubou mzdu (plat):

 • Hrubá mzda = základní mzda (plat) + prémie + odměny + osobní ohodnocení + náhrada mzdy (za nemoc, dovolenou, práci přes čas nebo ve svátek apod.)

Z hrubé mzdy je pak možné vypočítat čistou mzdu tím, že si spočítáme, jaké je sociální a zdravotní pojištění:

 • Čistá mzda = hrubá mzda – sociální pojištění (6,5%) – zdravotní pojištění (4,5%) – nemocenské pojištění (0,6%)

Dále je nutné spočítat, kolik budou daně. Daň z výplaty je ve výši 15%. Od roku 2021 se  daň počítá jen na základě hrubé mzdy (dříve se to počítalo ze superhrubé mzdy)

 • 15% z hrubé mzdy (u výplaty do 131 901 Kč měsíčně)
 • 23% z hrubé mzdy (z částky nad 131 901 Kč měsíčně)

Daňové slevy v roce 2024

Základní daň ve výši 15% ze hrubé mzdy, ale v plné výši platí jen málokdo. Pokud u svého zaměstnavatele podepíšete „růžový papír“ (prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob), pak se vám při měsíčním výpočtu výplaty mohou započítat některé daňové slevy a zvýhodnění.

Mezi hlavní daňové slevy patří v roce 2024 tyto:

 • Daňová sleva za poplatníka = 30 840 Kč (2570 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva pro invalidního důchodce I. a II. stupeň = 2520 Kč ročně (210 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva pro invalidního důchodce III. stupeň = 5040 Kč ročně (420 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P = 16 140 Kč ročně (1345 Kč měsíčně)

Kromě toho jsou i další daňové slevy, které se zpravidla uplatní až při ročním daňovém přiznání. Jedná se například o daňovou slevu na manželku (popř. daňovou slevu na manželku ZTP).

Daňová sleva a daňový bonus na dítě v roce 2024

Mezi další často využívané daňové slevy patří sleva na dítě. Tato daňová sleva má jednu speciální vlastnost. Pokud by vám díky uplatnění slevy na dítě (na děti), vyšla záporná daň, tak vám stát rozdíl vrátí k výplatě, jako daňový bonus.

Daňovou slevu na dítě si ale může uplatnit vždy jen jeden z rodičů. Pouze ale za předpokladu, že jeho celkový roční příjem je vyšší, než šestinásobek minimální mzdy. Minimální mzda v roce 2023 byla 17 300 Kč, tj. pro nárok na daňový bonus, byl nutný příjem ve výši nejméně 103 800 Kč za rok. Od 1. 1. 2024, se bude minimální mzda zvyšovat – viz zde.

 • Daňová sleva na první dítě = 15 204 Kč ročně (1267 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva na druhé dítě = 22 320 Kč ročně (1860 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva na třetí (a další dítě) = 27 840Kč ročně (2320 Kč měsíčně)

Pokud by některé z dětí mělo zdravotní postižení (ZTP), pak je nárok na slevu v dvojnásobné výši. Na první dítě se ZTP by to tedy bylo 30 408 Kč za rok (2534 Kč měsíčně), na druhé dítě se ZTP by to bylo 44 640 Kč ročně (3720 Kč měsíčně). A na třetí a další dítě se ZTP by to bylo 55 680 Kč ročně (4640 Kč měsíčně).

Solidární daň – daň jen pro „bohaté“

V případě, že má někdo vysokou hrubou mzdu (trojnásobek průměrné mzdy), pak platí vyšší daň. Tedy ne 15%, ale 23%.

Je to takzvaná „solidární“ daň. Byla zavedena v roce 2013, a jejím účelem je progresivní zdanění zaměstnanců. Tedy aby ti, kdo mají opravdu vysoké platy, platili vyšší daně.

Daň 23% tedy platíte jen u hrubé mzdy vyšší, než cca 131 901 Kč. Tuto zvýšenou daň zaplatíte jen z částky, která je nad zmíněných 131 tisíc korun měsíčně. Do 131 901 Kč se spočítá daň ve výši 15%.

Jak vypočítat čistou mzdu – kolik dostanu na účet?

V předchozí části jsme si pověděli, jak stanovit hrubou mzdu, jak spočítat sociální a zdravotní pojištění.

Pro výpočet toho, kolik peněz vám od zaměstnavatele přijde na účet, už tedy moc nechybí.

Čistá výplata, kterou dostanete na účet = hrubá mzda (po odečtení sociálního a zdravotního pojištění) – daň (po odečtení daňových slev nebo uplatnění daňového bonusu) – ostatní srážky

Kromě základních srážek (sociální a zdravotní pojištění, daně), se ze mzdy mohou strhávat i další srážky. Například exekuce, spoření, výživné a jiné.

To, co zbude po uplatnění dalších srážek, je čistá mzda určená k výplatě. Tu byste pak v daný výplatní termín, měli dostat na účet (nebo v hotovosti, nebo i jinou formou, podle toho, jak to máte v zaměstnání nastaveno).

Výpočet výplaty
Výpočet exekuce
Výpočet mateřské
Výpočet neschopenky
Podpora v nezaměstnanosti
Sociální dávky
Důchody
Daně
Krátkodobé půjčky