Životní minimum v ČR v roce 2018

Základní životní minimum pro jednotlivce je 3410 Kč. Existenční minimum pro jednotlivce je pak 2200 Kč. Základní životní minimum pro jednotlivce je 3410 Kč. Existenční minimum pro jednotlivce je pak 2200 Kč.

Zajímalo by vás, jaké je aktuální životní nebo existenční minimum? A jak se dá vypočítat životní minimum pro jednotlivce, pro matku samoživitelku s dítětem nebo pro rodinu? Na této stránce najdete souhrn užitečných informací, které se týkají životního a existenčního minima. Také jsme pro vás připravili kalkulačku, pro výpočet výše životního minima v roce 2018.

Co je to životní minimum a k čemu je dobré?

Životní minimum je termín definovaný zákonem o životním a existenčním minimum (zákon číslo 110/2006 Sb.), který životní minimum definuje jako určitou minimální hranici peněžního příjmu, která slouží k zajištění základních životních potřeb – jídlo, základní hygienické potřeby, oblečení (bydlení sem nespadá, to se řeší jinde).

Podobně je pak existenční minimum definováno jako minimální hranice příjmu (zde již není slovo „peněžního“), která je na úrovní zajišťující přežití.

Životní a existenční minimum samo o sobě nemá žádný konkrétní dopad. Životní minimum není nějaká sociální dávky nebo tak něco. Od toho, jaké je životní minimum se ale odvíjí celá řada dalších věcí v jiných zákonech. Na výši životního minima jsou pak navázány výpočty výše sociálních dávek a jiné věci.

Kalkulačka – výpočet výše životního minima v roce 2018

Kalkulačka životní minimum 2018
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 3410 Kč
První osoba - 3140 Kč
Dalsi osoby - 2830 Kč
Děti do 6 roků
1740 Kč
Děti 6 - 15 roků roků
2140 Kč
Děti do 26 roků
2450 Kč
Výpočet

Kolik je životní minimum v roce 2018

Životní minimum je určeno zákonem, resp. příslušným nařízením vlády. Životní minimum se v posledních několika letech neměnilo, a ani v roce 2018 se neplánují žádné změny.

Základní životní minimum pro jednotlivce je 3410 Kč. Existenční minimum pro jednotlivce je pak 2200 Kč.

Pokud se jedná o vícečlennou rodinu (více osob ve společné domácnosti), tak se životní minimum spočítá jako součet částek připadajících na jednotlivé členy rodiny (společné domácnosti). Pro rok 2018 platí tyto částky:

  • První dospělá osoba v domácnosti = 3140 Kč
  • Druhá a další dospělá osoba v domácnosti = 2830 Kč
  • Dítě do 6 roků = 1740 Kč
  • Dítě 6 – 15 roků = 2140 Kč
  • Dítě do 26 roků = 2450 Kč

Životní minimum pro rodinu

Jak již bylo uvedeno výše, životní minimum pro rodinu by se spočítalo jako součet částek připadajících na jednotlivé členy rodiny. Tak například pokud bychom měli rodinu zahrnující dvě dospělé osoby (oba rodiče) a dvě děti (mladší dítě 5 roků a starší dítě 8 roků), pak by se životní minimum spočítalo jako součet 3140 + 3830 + 1740 + 2140 = životní minimum pro tuto rodinu by tedy bylo 9850 Kč (měsíčně).

Životní minimum pro samoživitelku s dítětem

Úplně identicky, jako životní minimum pro rodinu, by se počítalo i životní minimum pro samoživitelku s dítětem. Řekněme, že bychom měli matku samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků. Životní minimum by zde odpovídalo součtu částek 3140 Kč + 1740 Kč, tedy životní minimum pro samoživitelku by bylo 4880 Kč (měsíčně).

Krátkodobá online půjčka - peníze ještě dnesVyřízení půjčky bez dokladů, bez prokazování příjmu a bez kontrolování registrů. Stačí vám jen mobil a účet v bance.