Životní minimum v ČR v roce 2024 – změny u sociálních dávek od ledna 2024

<span>Základní životní minimum pro jednotlivce je v roce 2024 částka 4 860 Kč. Existenční minimum pro jednotlivce je v roce 2024 částka 3 130 Kč. Zatím se neplánuje další zvýšení. Od ledna 2024, platí mnoho změn u sociálních dávek.</span> Základní životní minimum pro jednotlivce je v roce 2024 částka 4 860 Kč. Existenční minimum pro jednotlivce je v roce 2024 částka 3 130 Kč. Zatím se neplánuje další zvýšení. Od ledna 2024, platí mnoho změn u sociálních dávek.

Zajímalo by vás, jaké je aktuální životní nebo existenční minimum? A jak se dá vypočítat životní minimum pro jednotlivce, pro matku samoživitelku s dítětem nebo pro rodinu? Na této stránce najdete souhrn užitečných informací, které se týkají životního a existenčního minima. Také jsme pro vás připravili kalkulačku, pro výpočet výše životního minima v roce 2024.

Co je to životní minimum a k čemu je dobré?

Životní minimum je termín definovaný zákonem o životním a existenčním minimum (zákon číslo 110/2006 Sb.), který životní minimum definuje jako určitou minimální hranici peněžního příjmu, která slouží k zajištění základních životních potřeb – jídlo, základní hygienické potřeby, oblečení (bydlení sem nespadá, to se řeší jinde).

Podobně je pak existenční minimum definováno jako minimální hranice příjmu (zde již není slovo „peněžního“), která je na úrovní zajišťující přežití.

Životní a existenční minimum samo o sobě nemá žádný konkrétní dopad. Životní minimum není nějaká sociální dávky nebo tak něco. Od toho, jaké je životní minimum se ale odvíjí celá řada dalších věcí v jiných zákonech. Na výši životního minima jsou pak navázány výpočty výše sociálních dávek a jiné věci.

Životní minimum v roce 2024 a změny u sociálních dávek

Životní a existenční minimum se v roce 2024 nemění. Alespoň tedy hned od začátku roku, zůstávají v platnosti stejné údaje, jako v předchozím roce. Žádné zvýšení nebylo schváleno. A zatím není jisté, zda bude nějaké zvýšení v průběhu roku.

  • Životní minimum 2024 = 4 860 Kč
  • Existenční minimum 2024 = 3 130 Kč

Od ledna 2024, se toho  v oblasti sociálních dávek a státní sociální podpory, ale mění poměrně hodně:

Kalkulačka – výpočet výše životního minima v roce 2024

Kalkulačka životní minimum od 1. 1. 2024
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet

Kolik je životní minimum v roce 2024

Životní minimum je určeno zákonem, resp. příslušným nařízením vlády. K poslednímu zvýšení došlo od 1.1.2023 se životní a existenční minimum.To se všechny částky zvýšily o cca 5,2%. Pro rok 2024, se ale zatím neplánuje žádné zvýšení.

V roce 2024 zatím stále platí, že základní životní minimum pro jednotlivce je 4 860 Kč. Existenční minimum pro jednotlivce je pak 3 130 Kč.

Pokud se jedná o vícečlennou rodinu (více osob ve společné domácnosti), tak se životní minimum spočítá jako součet částek připadajících na jednotlivé členy rodiny (společné domácnosti).

V roce 2024 platí tyto částky:

  • První dospělá osoba v domácnosti = 4 470 Kč
  • Druhá a další dospělá osoba v domácnosti = 4 040 Kč
  • Dítě do 6 roků = 2 480 Kč
  • Dítě 6 – 15 roků = 3 050 Kč
  • Dítě do 26 roků = 3 490 Kč

Životní minimum pro rodinu v roce 2024

Jak již bylo uvedeno výše, životní minimum pro rodinu by se spočítalo jako součet částek připadajících na jednotlivé členy rodiny. Tak například pokud bychom měli rodinu zahrnující dvě dospělé osoby (oba rodiče) a dvě děti (mladší dítě 5 roků a starší dítě 8 roků), pak by se životní minimum spočítalo jako součet 4 470 + 4 040 + 2 480 + 3 050 = životní minimum pro tuto rodinu by tedy bylo 14 040 Kč (měsíčně).

Životní minimum pro samoživitelku s dítětem v roce 2024

Úplně identicky, jako životní minimum pro rodinu, by se počítalo i životní minimum pro samoživitelku s dítětem. Řekněme, že bychom měli matku samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků. Životní minimum by zde odpovídalo součtu částek 4 470 Kč + 2480 Kč, tedy životní minimum pro samoživitelku by bylo 6 950 Kč (měsíčně).

Výpočet výplaty
Výpočet exekuce
Výpočet mateřské
Výpočet neschopenky
Podpora v nezaměstnanosti
Sociální dávky
Důchody
Daně
Krátkodobé půjčky