Výchovné na děti k důchodu 2024 – vláda připravuje snížení výchovného (a zrušení)

<span>V roce 2024, je výchovné za dítě 500 Kč (příplatek k důchodu za každé vychované dítě). Od roku 2027, se výchovné nebude valorizovat. Výchovné za 1 nebo 2 děti se postupně sníží a úplně zruší. Na výchovné bude nárok jenom u 3 a více dětí. Změna se bude týkat jenom nových důchodů.</span> V roce 2024, je výchovné za dítě 500 Kč (příplatek k důchodu za každé vychované dítě). Od roku 2027, se výchovné nebude valorizovat. Výchovné za 1 nebo 2 děti se postupně sníží a úplně zruší. Na výchovné bude nárok jenom u 3 a více dětí. Změna se bude týkat jenom nových důchodů.

V roce 2023, se začalo k důchodu vyplácet výchovné za děti. Za jedno dítě je to 500 Kč (při třech vychovaných dětech se důchod zvýší o 1500 Kč). Výchovné se valorizuje. Nárok má ale jenom jeden z rodičů.

Od roku 2027, by se mělo výchovné začít snižovat (na 300 Kč). A postupně se má úplně zrušit.

Změna se ale bude týkat jenom nových důchodců. Těm, kdo dostali výchovné ve výši 500 Kč už dříve, se nic snižovat nebude.

Kolik je výchovné v roce 2024

Na výchovné vzniká nárok při odchodu do důchodu (nárok je i u předčasného důchodu). Procentní výměra důchodu, se zvýší o 500 Kč za každé dítě.

  • Výchovné za dítě = 500 Kč

Tento „příplatek“ k důchodu za děti, se stává součástí procentní výměry. A může se tedy pravidelně valorizovat (v roce 2024 ale k valorizaci výchovného nedošlo, protože se zvýšila jenom základní část důchodu).

Kdo má nárok na výchovné za dítě k důchodu?

Nárok na výchovné, mohou mít jenom starobní důchodci. Nárok se týká i těch, kdo jdou do předčasného důchodu.

Invalidní důchodci na výchovné nárok nemají (resp., nárok jim může vzniknout až při dosažení důchodového věku – tj. v 65 letech).

Na výchovné může mít nárok jenom jeden z rodičů dítěte (ten který dítě převážně vychovával).

Teoreticky je možné, aby měla žena nárok na výchovné za první dítě, a muž na výchovné za druhé dítě (pokud se během života v péči o děti střídali).

Na výchovné je nárok nejenom u vlastních dětí, ale i v případě že to bylo dítě převzaté do pěstounské péče (nebo obecně do péče nahrazující péči rodičů). Podmínkou je péče o dítě alespoň po dobu 10 roků (před dosažením zletilosti).

Jak požádat o výchovné?

O výchovné se žádá při odchodu do důchodu (jedná se o součást žádosti o důchod). Nárok na výchovné může uplatnit pouze jeden z rodičů.

Důchodci, kteří byli v důchodu před začátkem roku 2023, dostali výchovné buď automaticky (platí především pro ženy), nebo si o něj mohou zažádat do 31. 12. 2024 (platí především pro muže). Po tomto datu nárok na výchovné zanikne.

Formulář – žádost o výchovné

Žádost o zvýšení důchodu za výchovné děti, je možné najít na webu ČSSZ – žádost je možné vyplnit (a odeslat) i v elektronické podobě.

Nebo se vyplní klasický formulář (viz odkaz výše, je tam i PDF formulář ke stažení), a pošle poštu. Nebo se vše dá vyřešit na místní OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení, kde se řeší vše okolo důchodů).

Nárok na výchovné a invalidní důchod

Při pobírání invalidního důchodu, nevzniká nárok na výchovné. Invalidní důchodce může mít nárok na výchovné až ve chvíli, kdy se mu invalidní důchod mění na starobní důchod. Tedy až při dosažení důchodového věku, což je aktuálně 65 roků (důchodový věk se ale bude zvyšovat).

Důchodová reforma 2024 – výchovné se bude snižovat

Ministerstvo práce a sociálních věcí, nyní připravuje finální návrh, jak by měla vypadat důchodová reforma. Návrh by měl být přeložen vládě do konce března 2024.

Podle předběžných informací se počítá s postupným snížením výchovného. Týkalo by se to ale jenom „nových“ důchodců.

Při dvou dětech se výchovné sníží a časem nebude nárok vůbec

Změna u výchovného se bude týkat především žen (nebo mužů), které vychovaly maximálně 2 děti.

U nich se bude výchovné postupně snižovat (viz tabulka níže) a nárok postupně zanikne úplně.

Zvýšení důchodu pro ženy, které se věnovaly péči o děti, by se nově mělo řešit společným vyměřovacím základem manželů.

Jak se bude snižovat výchovné (jedno nebo dvě děti)

Rok Výchovné na 1 dítě Výchovné na 2 děti
2024 500 Kč 1 000 Kč
2025 500 Kč 1 000 Kč
2025 500 Kč 1 000 Kč
2026 500 Kč 1 000 Kč
2027 300 Kč 600 Kč
2028 200 Kč 400 Kč
2029 100 Kč 200 Kč
2030 0 Kč 0 Kč

Při třech a více dětech zůstane výchovné i nadále (bude ale nižší)

Na výchovné budou mít i nadále nárok ženy (nebo i muži), které vychovali 3 a více dětí. I u nich to ale bude vycházet jinak než nyní. Výchovné se sníží.

V roce 2024 má žena, která vychovala 5 dětí, nárok na výchovné ve výši 2500 Kč. V roce 2030, by ale stejná žena (5 dětí), měla nárok na výchovné pouze ve výši 1500 Kč (první dvě děti se nebudou počítat)

Jak se bude snižovat výchovné (3 a více dětí)

Rok Výchovné za 3 děti Výchovné za 4 děti Výchovné za 5 dětí
2024 1 500 Kč 2 000 Kč 2 500 Kč
2025 1 500 Kč 2 000 Kč 2 500 Kč
2025 1 500 Kč 2 000 Kč 2 500 Kč
2026 1 500 Kč 2 000 Kč 2 500 Kč
2027 1 100 Kč 1 600 Kč 2 100 Kč
2028 900 Kč 1 400 Kč 1 900 Kč
2029 700 Kč 1 200 Kč 1 700 Kč
2030 500 Kč 1 000 Kč 1 500 Kč

Výchovné se už nebude valorizovat

Další velkou změnou je i to, že výchovné se už v budoucnu nebude valorizovat. Nyní se při zvýšení procentní výměry důchodu, automaticky zvýší i částka za vychované dítě (děti).

Podle nových podmínek, už ale výchovné bude opravdu jen jakýsi „příplatek“ k důchodu. Bude to pevná částka, která se už nebude dále zvyšovat. Tato změna by se měla poprvé projevit při zvýšení důchodů v roce 2027.

Výpočet výplaty
Výpočet exekuce
Výpočet mateřské
Výpočet neschopenky
Podpora v nezaměstnanosti
Sociální dávky
Důchody
Daně
Krátkodobé půjčky