Daně 2024: Co si můžu odečíst z daní a kdy je nárok na přeplatek?

<span>V daňovém přiznání nebo při ročním zúčtování daně u zaměstnavatele, mohou být uplatněny některé dodatečné daňové slevy, nebo i různé odpočty z daní. Na základě toho, se pak sníží daň a může být nárok i na daňový přeplatek. Daně vrátí Finanční úřad do 30 dnů, pokud je to více než 100 Kč.</span> V daňovém přiznání nebo při ročním zúčtování daně u zaměstnavatele, mohou být uplatněny některé dodatečné daňové slevy, nebo i různé odpočty z daní. Na základě toho, se pak sníží daň a může být nárok i na daňový přeplatek. Daně vrátí Finanční úřad do 30 dnů, pokud je to více než 100 Kč.

Za většinu zaměstnanců řeší daně zaměstnavatel (roční zúčtování daně). Naopak většina podnikatelů musí podávat daňové přiznání (to ale musí/může podat i část zaměstnanců). Vždy se ale jedná jen o jednu z těchto dvou možností (buď roční zúčtování, nebo daňové přiznání).

Při ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání, je možné uplatnit různé daňové slevy, nebo i různé odpočty, které snižují daňový základ (celkovou částku ze které se vypočítá daň). V řadě případů, pak může vzniknout nárok i na daňový přeplatek – vrácení daně.

V následujícím textu se můžete podívat, co si může odečíst z daní „běžný“ zaměstnanec (nebo podnikatel), a kdy může vzniknout nárok na daňový přeplatek.

Co si můžu odečíst z daní v roce 2024?

V daňovém přiznání (nebo při ročním zúčtování u zaměstnavatele), je možné odečítat mnoho různých věcí. Obecně můžeme tyto „odpočty“ rozdělit do dvou skupin:

 • Daňové slevy
 • Daňové odpočty

Hlavní rozdíl je v tom, že daňové slevy, se opravdu odečítají z daní. Díky uplatnění některé daňové slevy, se snižuje vypočítaná daň. Takže ve výsledku může vyjít i nula (nebo v případě uplatnění daňového zvýhodnění na dítě, může vyjít i záporná částka a je nárok na daňový bonus).

Daňové odečty, se netýkají přímo samotné daně, ale jejich prostřednictvím se snižuje daňový základ. Tedy celková částka, ze které se vypočítá výsledná daň.

Pokud si uplatníte daňové odpočty ve výši 10 000 Kč, tak se vám výsledná daň sníží o 1500 Kč (při 15% sazbě daně, nebo případně i více, pokud byste spadali do zvýšené sazby 23%).

Na jaké daňové slevy je nárok v roce 2024?

Od začátku roku 2024, platí u daňových slev několik změn – ty se ale budou týkat až daňového přiznání, které se bude podávat v roce 2025 (příjmy za rok 2024).

U daňového přiznání v roce 2024 (příjmy za rok 2023), platí ještě původní podmínky. V letošním daňovém přiznání je tedy možné uplatnit ještě například slevu za dítě ve školce (školkovné), která je od 1. 1. 2024 zrušena.

Daňové slevy 2024:

 • Sleva na poplatníka = 30 840 Kč
 • Sleva na manželku = 24 840 Kč
 • Sleva na manželku ZTP/P = 49 680 Kč
 • Sleva pro invalidní důchodce (I. a II. stupeň) = 2 520 Kč
 • Sleva pro invalidní důchodce (III. stupeň) = 5 040 Kč
 • Sleva pro držitele průkazu ZTP/P = 16 140 Kč
 • Sleva pro studenta = 4 020 Kč
 • Sleva na dítě ve školce = až 17 300 Kč (*)

(*) Daňová sleva za dítě ve školce se musí dokládat potvrzením ze školky – sleva je „až“ 17 300 Kč, maximálně ale tolik, na kolik vystaví potvrzení školka, při více dětech, se jedná o celkovou částku za všechny děti

Daňové zvýhodnění na dítě 2024

U dětí se pořadí neřídí věkem, pokud má někdo jedno dítě ZTP/P, a další děti „bez“, pak je dobré uvést dítě s průkazem ZTP/P jako poslední (druhé nebo třetí dítě).

 • Zvýhodnění za 1 dítě = 22 320 Kč
 • Zvýhodnění za 2 dítě = 27 840 Kč
 • Zvýhodnění za 3 dítě = 30 408 Kč (**)
 • Zvýhodnění na 1 dítě ZTP/P = 30 408 Kč
 • Zvýhodnění na 2 dítě ZTP/P = 44 640 Kč
 • Zvýhodnění na 3 dítě ZTP/P = 55 680 Kč (**)

 (**) Daňové zvýhodnění na 3 dítě, se vztahuje i na všechny další děti

Roční vs. měsíční daňové slevy

Některé daňové slevy, mohou být uplatňovány už během roku (sleva na poplatníka, na dítě, pro invalidu, pro studenta, pro důchodce, pro držitele průkazu ZTP/P). A díky tomu se pak z výplaty platí nižší záloha na daň.

Jiné slevy je možné uplatnit jenom jednou za rok, v daňovém přiznání nebo při ročním zúčtování (sleva na manželku, školkovné).

V ročním zúčtování je možné ale uplatnit i všechny slevy, které nebyly uplatňovány během roku (například proto, že v zaměstnání nebylo podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmu).

Pro možnost uplatnění daňové slevy za dítě ve školce, je nutné zaměstnavateli dodat příslušné potvrzení ze školky.

Pro daňovou slevu na manželku nebo na dítě, zase může být požadováno čestné prohlášení o příjmech, nebo čestné prohlášení že druhý rodič neuplatňuje příslušnou slevu za dítě.

Nárok na daňovou slevu jenom za část roku

Na které daňové slevy, může být nárok jenom za část roku – to se může týkat například daňové slevy za dítě, za manželku/manžela nebo i dalších.

Pokud se vám během roku narodí dítě, tak je na daňové zvýhodnění nárok až od dalšího měsíce.

Tj. pokud by se dítě narodilo například 15. června, tak je na daňovou slevu nárok až od července. Celkové daňové zvýhodnění za dítě, by pak za celý rok bylo jenom poloviční (6/12 z celkové roční slevy).

Platí to ale i pro případ, kdy dítě přestane být nezaopatřeným dítětem (nebo když s vámi přestane sdílet společnou domácnost). Pak na tuto daňovou slevu, už od následujícího měsíce není nárok – v ročním daňovém přiznání se pak započítá jen poměrná část (1/12 za každý měsíc, kdy byly splněny podmínky).

Stejné je to u v případě svatby nebo rozvodu – opět se započítá jen 1/12 za každý měsíc, kdy trvalo manželství (tj. kdy jste k prvnímu dni v měsíci už/ještě byli manželé).

Co se odečítá z daní v roce 2024

Druhou skupinou jsou daňové odečty, kterými se snižuje daňový základ (částka, ze které se vypočítá daň).

I zde od začátku roku 2024 platí několik změn, které se ale projeví až v roce 2025 (u daňového přiznání nebo ročního zúčtování za rok 2024).

Daňové odpočty 2024:

 • Spoření na důchod = až 24 000 Kč za rok
 • Životní pojištění = až 24 000 Kč za rok
 • Hypotéka a úvěr ze stavebního spoření = až 300 000 Kč za rok
 • Dary včetně darování krve = maximálně 30% daňového základu
 • Příspěvky odborům = maximálně 3000 Kč za rok (maximálně 1,5% daňového základu)
 • Zvyšování kvalifikace = až 10 000 Kč za rok

Například spoření na důchod (maximálních 24 000 Kč) vám tak může snížit výslednou daň až o 3600 Kč. Úroky z hypotéky by mohly snížit výslednou daň až o 45 000 Kč (odečítají se ale jenom úroky, ne celkové splátky, takže takto velký odpočet většina lidí nemá).

Kdy je nárok na daňový přeplatek?

Pokud v ročním zúčtování daně uplatníte nějaké daňové slevy nebo odpočty z daňového základu, pak může dojít k tomu, že výsledná daň bude nižší, než kolik bylo zaplaceno na zálohách během roku. V takovém případě vzniká daňový přeplatek.

V případě, že vám vyjde daňový přeplatek vyšší než 100 Kč, pak je nárok na vrácení daní (částky do 100 Kč nepropadají, ale postupně se mohou kumulovat a až to bude více než 100 Kč, tak vám je Finanční úřad vrátí – je na to až 6 roků).

Zaměstnancům (kteří řeší daně prostřednictvím zaměstnavatele – tj. žádají o roční zúčtování), vrací daně firma, společně s březnovou výplatou. Daňový přeplatek tak dostanou už v dubnu 2024.

Podnikatelé, nebo všichni ostatní, kdo budou podávat daňové přiznání sami, si musí přímo ve formuláři požádat o vrácení přeplatku. Finanční úřady, mají na vrácení daní lhůtu 30 dní. Záleží tedy i na termínu, kdy bude podáno daňové přiznání.

Výpočet výplaty
Výpočet exekuce
Výpočet mateřské
Výpočet neschopenky
Podpora v nezaměstnanosti
Sociální dávky
Důchody
Daně
Krátkodobé půjčky