Úřad práce 2024 – podpora pro OSVČ po skončení nebo přerušení podnikání

<span>Na podporu v nezaměstnanosti, může být nárok i po skončení podnikání (nebo i při přerušení živnosti). Podpora od Úřadu práce se vypočítá z vyměřovacího základu (sociální pojištění) a je obvykle dosti nízká – viz aktuální kalkulačka pro výpočet podpory v roce 2024.</span> Na podporu v nezaměstnanosti, může být nárok i po skončení podnikání (nebo i při přerušení živnosti). Podpora od Úřadu práce se vypočítá z vyměřovacího základu (sociální pojištění) a je obvykle dosti nízká – viz aktuální kalkulačka pro výpočet podpory v roce 2024.

Podpora v nezaměstnanosti, se netýká jenom lidí, co dostanou výpověď v zaměstnání. Na podporu může mít nárok i podnikatel (OSVČ, živnostník), který ukončí nebo přeruší podnikání.

Podpora pro OSVČ, má podobné podmínky, jako podpora pro ostatní nezaměstnané. I živnostník musí splnit minimálních 12 měsíců za poslední 2 roky, a případně i další podmínky.

Podpora od Úřadu práce, na kterou je nárok po skončení podnikání, je ale obvykle nižší, než na kolik je nárok při výpovědi z práce (důvodem jsou nižší odvody na sociální pojištění a jiný výpočet podpory).

Kdy má OSVČ nárok na podporu na ÚP?

Na podporu v nezaměstnanosti (nebo případně i na podporu při rekvalifikaci), může být nárok po skončení podnikání. Nebo i když je podnikatelská činnost jenom dočasně pozastavena.

I OSVČ musí splnit základní podmínku – minimálně 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění za poslední 2 roky (dokládá se potvrzení od sociálky).

Kromě toho zde mohou být i další podmínky. Pokud by to byla opakovaná žádost o podporu (OSVČ byl na ÚP někdy během posledních 2 roků), tak je pro další podporu požadováno minimálně 5 nebo 9 měsíců.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti pro živnostníky?

Pro nárok na podporu, je u živnostníků podstatné placení sociálního pojištění (při vyřizování podpory na ÚP, bude potřeba doložit potvrzení od ČSSZ).

Zatímco u zaměstnance se podpora obvykle vypočítá z průměrného čistého měsíčního výdělku, u OSVČ je to jinak.

U podnikatelů se podpora vypočítá z vyměřovacího základu pro sociální pojištění (což je aktuálně 55% ze zisku).

Základní výpočet podpory je stejný jako u zaměstnanců:

 • 65% první dva měsíce
 • 50% další dva měsíce
 • 45% zbytek doby

Hlavní rozdíl je ale v tom, z čeho se přesně vypočítá podpora (průměrný čistý měsíční výdělek u zaměstnanců vs. vyměřovací základ pro sociální (důchodové) pojištění u OSVČ).

Příklad výpočtu podpory pro OSVČ v roce 2024

Pokud by měl živnostník měsíční příjem 80 000 Kč (tj. 960 000 Kč za rok) a náklady si uplatnil paušálem 60%, pak je zisk z podnikání 384 000 Kč (z toho se platí daně).

Vyměřovací základ pro sociální pojištění vychází na 211 200 Kč (17 600 Kč měsíčně). Z toho se platí sociální pojištění (29,2%, tj. 5140 Kč měsíčně).

A z toho by se také vypočítala podpora v nezaměstnanosti = první dva měsíce by byl nárok na 65%, což je 11 440 Kč.

Kalkulačka: Výpočet podpory od úřadu práce po skončení (přerušení) podnikání 2024

Pro výpočet podpory můžete zadat, jakou platíte zálohu na sociální pojištění (na Úřadu práce, budete dokládat potvrzení od ČSSZ, jaký je váš poslední vyměřovací základ).

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024 OSVČ
Kolik je vám roků?

Sociální pojištění měsíčně

Výpočet

Výpočet podpory pro zaměstnance 2024:

Jak dlouho je nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Doba, po kterou bude úřad práce vyplácet podporu v nezaměstnanosti, závisí na tom, kolik vám je roků. Starší lidé mají na podporu nárok delší dobu (protože ve vyšším věku je to s hledáním nové práce podstatně složitější).

Délka podpory pro nezaměstnané:

 • 5 měsíců při věku do 50 roků
 • 8 měsíců při věku od 50 do 55 roků
 • 11 měsíců při věku 55 roků a více

Může mít podnikatel nárok na podporu při rekvalifikaci?

Úřad práce, nabízí uchazečům o zaměstnání (nebo i jenom zájemcům o zaměstnání), možnost absolvovat různé rekvalifikační nebo vzdělávací kurzy.

Při splnění podmínek, může celý kurz zaplatit Úřad práce (někdy je ale vyžadována spoluúčast).

Rekvalifikace od Úřadu práce, se týká jednak nezaměstnaných, pro které je obtížné najít novou práci (třeba proto, že jejich profesní kvalifikace je v dané lokalitě neperspektivní).

O zaplacení rekvalifikačního kurzu si ale může požádat kdokoliv – klidně i podnikatel, který plánuje ukončení podnikání (nebo i maminka na rodičovské dovolené, či jakýkoliv zaměstnanec).

Na podporu při rekvalifikaci (která je vyšší), je ale nárok jenom když se jedná o „nařízenou“ rekvalifikaci od Úřadu práce.

Kolik je minimální podpora pro podnikatele po skončení podnikání?

Zákon, kterým se řídí podmínky pro podporu v nezaměstnanosti, nestanoví žádnou explicitní minimální podporu pro nezaměstnané.

Přesto jsou ale dva případy, kdy se dá vypočítat určitá minimální podpora, na kterou může být nárok na Úřadu práce:

1) OSVČ si platí minimální zálohy na sociální pojištění

 • V roce 2024 je minimální sociální pojištění 3 852 Kč
 • Minimální (měsíční) vyměřovací základ je 13 191 Kč
 • Minimální podpora by vycházela na 8 575 Kč (první dva měsíce 65%, pak je to méně)

2) Pokud by z nějakého důvodu nebylo možné doložit vyměřovací základ, pak by výpočet mohl vcházet z průměrné mzdy:

 • Průměrná mzda pro výpočet podpory je v roce 2024 stanovena na 42 427 Kč
 • První dva měsíce je nárok na 15% = 6 365 Kč
 • Další dva měsíce je nárok na 12% = 5 092 Kč
 • Zbytek doby je nárok na 11% = 4 667 Kč

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024?

S určením maximální podpory je to podstatně jednodušší. Maximální možná částka, kterou je možné dostat od Úřadu práce, se odvíjí od průměrné mzdy. Při rekvalifikaci je nárok na maximálně 65% z průměrné mzdy, maximální podpora v nezaměstnanosti je 58% z průměrné mzdy:

 • Maximální podpora 2024 = 24 608 Kč
 • Při rekvalifikaci je maximum = 27 578 Kč

Podnikání jenom během sezóny a nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Existuje celá řada různých sezónních činností, které není možné vykonávat po celý rok. Někteří podnikatelé (nebo i zaměstnanci) to řeší tak, že část roku podnikají a část roku jsou na Úřadu práce.

Na tom není nic „špatného“, pokud jsou splněny všechny podmínky. Na podporu v nezaměstnanosti může být nárok i opakovaně.

V roce 2024 se ale změnily podmínky, a je nutná delší odpracovaná doba (tj. delší doba podnikání u OSVČ), aby byl nárok na další podporou.

Pro nárok na další podporu, je nutné „odpracovat“ minimálně 5 měsíců (předchozí podpora nebyla vyčerpána celá) nebo minimálně 9 měsíců (předchozí podpora byla vyčerpána celá).

Výpočet výplaty
Výpočet exekuce
Výpočet mateřské
Výpočet neschopenky
Podpora v nezaměstnanosti
Sociální dávky
Důchody
Daně
Krátkodobé půjčky