Kalkulačka: Výpočet ošetřovného (OČR) během epidemie COVID

<span>Během podzimní epidemie koronaviru (COVID-19) se ošetřovné na dítě prodlužuje po celou dobu, co budou zavřené školy, třídy, školy nebo i při karanténě. OČR se současně zvyšuje na 80% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu) a minimálně 400 Kč na den. Nárok na OČR je jen u dětí do 10 roků.</span> Během podzimní epidemie koronaviru (COVID-19) se ošetřovné na dítě prodlužuje po celou dobu, co budou zavřené školy, třídy, školy nebo i při karanténě. OČR se současně zvyšuje na 80% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu) a minimálně 400 Kč na den. Nárok na OČR je jen u dětí do 10 roků.

Během podzimu 2021, se do ČR vrátila pandemie koronaviru COVID-19. Oproti jarním měsícům, je aktuální situace mnohem dramatičtější. Počty nakažených koronavirem už přesáhly 100 tisíc, a začíná přibývat i těch, kdo zemřeli s COVID.

Podmínky a výpočet OČR – ošetřovné v roce 2024

V roce 2024, je již epidemie COVID minulostí. Všechny speciální podmínky, výjimky, nebo zvýšené ošetřovné, tedy neplatí.

Platí jen standardní podmínky pro nárok na ošetřovné. Na OČR je nárok maximálně 9 kalendářních dní (pouze u osamělých rodičů je to 16 dní).

Ošetřovné je 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu). Nárok mají jenom zaměstnanci (pro DPP, DPČ a OSVČ v roce 2024 není nárok na ošetřovné, změna se plánuje až od 1. 1. 2025).

V některých případech může být nárok na dlouhodobé ošetřovné (až 90 kalendářních dní, také 60%, nárok může být i u DPP, DPČ a OSVČ)

Viz. kalkulačka: Výpočet OČR 2024 – kalkulačka ošetřovné na dítě (nebo jiného člena rodiny)

Nové podmínky pro OČR 2021/2022 – epidemie COVID

V souvislosti s uzavřením škol byly schváleny nové podmínky pro ošetřovné (OČR), které jsou částečně podobné, jako během jara (březen – červen 2020):

  • Nárok na ošetřovné je u dětí do 10 roků (mladších než 10 roků)
  • Nárok je i u starších dětí až do 26 roků – pouze ale, pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby (I. stupeň závislosti)
  • Nárok je i u dalších osob nad 10 roků – pouze ale, pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby (I. stupeň závislosti) a pokud jsou za běžných podmínek umístěny v nějakém sociálním zařízení (např. denní stacionář), které je kvůli COVID uzavřeno
  • Ošetřovné se zvýší na 80% (z redukovaného vyměřovacího základu, počítá se z hrubé mzdy, za běžných podmínek je to jen 60%)
  • Ošetřovné bude minimálně 400 Kč za den (týká se zaměstnanců s plným úvazkem, ti kdo mají kratší úvazek, budou mít nárok na nižší částku)
  • Nárok na ošetřovné bude i při práci na DPP nebo DPČ (pokud zaměstnavatel platí sociální pojištění)

Nová kalkulačka: Výpočet ošetřovného (OČR) COVID 2022

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je ošetřovné během podzimní epidemie koronaviru. Podle nových podmínek by se mělo jednat o 80% z redukovaného vyměřovacího základu. Za běžných podmínek je nárok jen 60%, podobně jako když jste v pracovní neschopnosti na nemocenské:

Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2022
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kolik je ošetřovné během epidemie COVID 2022

Výpočet výše OČR je podobný, jako výpočet nemocenské během neschopenky. Vychází se z hrubé mzdy – obvykle se zahrnuje hrubý příjem za posledních 12 měsíců (pokud někdo pracuje v aktuálním zaměstnání kratší dobu, pak se vychází z této kratší doby).

Denní vyměřovací základ, který je určující pro výpočet výše OČR, je „zjednodušeně“ řečeno vaše hrubá mzda (za posledních 12 měsíců), vydělená počtem kalendářních dní.

Tento denní vyměřovací základ se pak redukuje. Podle příslušných zákonů jsou pro rok 2022 stanoveny 3 redukční hranice:

  • Do částky 1298 Kč na den se započítá 90%
  • Do částky 1946 Kč na den se započítá 60%
  • Do částky 3892 Kč na den se započítá 30%

Pokud máte průměrnou hrubou mzdu například cca 39 500 Kč, pak by se ošetřovné (nebo i nemocenská) počítalo z 90% vaší hrubé mzdy. Při vyšší hrubé výplatě, by se to pak podle výše uvedených redukčních hranic snižovalo.

Ošetřovné během podzimní epidemie je pak 80% z redukovaného vyměřovacího základu. Přičemž je současně stanovena minimální částka 400 Kč na den.

Výpočet ošetřovného během epidemie COVID – 2021/2022

V následující tabulce se můžete podívat na příklady za listopad 2021 až únor 2022:

Hrubá mzda Čistá mzda Ošetřovné 80% (s minimální částkou 400 Kč)
14 600 Kč 12 124 Kč 12 000 Kč
20 000 Kč 15 850 Kč 14 220 Kč
25 000 Kč 19 295 Kč 17 760 Kč
28 000 Kč 21 365 Kč 19 920 Kč

Z uvedených příkladů je vidět, že aktuální podoba OČR, je nejvýhodnější především pro zaměstnance s nejnižšími příjmy (na úrovni minimální mzdy). Díky zvýšení OČR na 80% a při minimální částce 400 Kč na den, je výše ošetřovného stejná, jako jejich obvyklá čistá mzda.

U zaměstnanců s vyšší výplatou už ošetřovné až tak výhodné není.

Nárok na OČR během podzimních prázdnin

Na ošetřovné není nárok během doby, kdy mají děti ve škole prázdniny (nebo ředitelské volno). Na zvýšení ošetřovné je nárok, jen pokud má dítě nařízenou karanténu/izolaci, nebo pokud je nějaký COVID pozitivní případ v rodině (a dítě tak nemůže do školy), nebo pokud dojde k omezení výuky ve třídě, škole, školce apod.

Ošetřovné a exekuce

Mezi rodiči, kteří museli zůstat doma s dětmi, je i celá řada těch, kdo mají nějaké problémy s dluhy a exekucemi. Ošetřovné má jednu „velkou výhodu“. Nepatří totiž mezi příjmy, které by vám exekutor mohl zabavit.

Exekuce je možní z celé řady příjmů – výplata, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, mateřská, rodičovská apod.

Ošetřovné ale nepatří mezi příjmy, které by mohl exekutor zabavit. To je dáno tím, že v příslušném zákonu, podle kterého se řídí exekuční srážky, není ošetřovné uvedeno. Asi to vzniklo tím, že na OČR je za běžných podmínek nárok jen 9 nebo 16 dní, a tak se jedná o vcelku „nevýznamnou“ částku.

Nyní, během epidemie COVID, kdy mohou být rodiče s dětmi doma na OČR i několik měsíců, to už tak moc „nevýznamný“ příjem není.

Výpočet výplaty
Výpočet exekuce
Výpočet mateřské
Výpočet neschopenky
Podpora v nezaměstnanosti
Sociální dávky
Důchody
Daně
Krátkodobé půjčky