Kalkulačka: Výpočet ošetřovného (OČR) COVID – podzim 2020 a zima 2021

<span>Během podzimní epidemie koronaviru (COVID-19) se ošetřovné na dítě prodlužuje po celou dobu, co budou zavřené školy. OČR se současně zvyšuje na 70% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu) a minimálně 400 Kč na den. Nárok na OČR je jen u dětí do 10 roků.</span> Během podzimní epidemie koronaviru (COVID-19) se ošetřovné na dítě prodlužuje po celou dobu, co budou zavřené školy. OČR se současně zvyšuje na 70% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu) a minimálně 400 Kč na den. Nárok na OČR je jen u dětí do 10 roků.

Během podzimu 2020, se do ČR vrátila pandemie koronaviru COVID-19. Oproti jarním měsícům, je aktuální situace mnohem dramatičtější. Počty nakažených koronavirem už přesáhly 100 tisíc, a začíná přibývat i těch, kdo zemřeli s COVID.

V říjnu vyhlásila vláda plošné uzavření všech škol (od 14. 10. 2020 – vysoké a střední školy již byly uzavřeny dříve). Podle aktuálních informací to vypadá, že uzavírka škol se protáhne i do listopadu. Na první část prosince se skoro všechny děti vrátily do škol, a od 18. prosince jim začínají zimní prázdniny.

Ošetřovné během epidemie v roce 2021

Nové podmínky pro ošetřovné jsou nastaveny tak, aby mohly začít platit i v roce 2021. Platnost změn u OČR, byla schválena až do 30.6.2021. Pokud v lednu, nebo třeba v únoru 2021 dojde k dalšímu plošnému uzavření škol, budou platit identické podmínky, jako na podzim 2020.

Senát na zasedání 21. 4. 2021, definitivně schválil zvýšení ošetřovného na 80%. A to se zpětnou platností od začátku března 2021. Pokud jste již dostali ošetřovné za březen 2021 v původní výši, měl by vám být nyní vyplacen i příslušný doplatek do zvýšeného ošetřovného – 80% platí zpětně od 1. 3. 2021.

Parlament také schválil, že na ošetřovné budou mít nově nárok i prarodiče (babička, dědeček), sourozenci či třeba teta nebo strýc (i když nežijí s dítětem ve společné domácnosti).

Nové podmínky pro OČR během podzimu 2020 – epidemie COVID

V souvislosti s uzavřením škol byly schváleny nové podmínky pro ošetřovné (OČR), které jsou částečně podobné, jako během jara (březen – červen 2020):

  • Nárok na ošetřovné je u dětí do 10 roků (mladších než 10 roků)
  • Nárok je i u starších dětí až do 26 roků – pouze ale, pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby (I. stupeň závislosti)
  • Nárok je i u dalších osob nad 10 roků – pouze ale, pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby (I. stupeň závislosti) a pokud jsou za běžných podmínek umístěny v nějakém sociálním zařízení (např. denní stacionář), které je kvůli COVID uzavřeno
  • Ošetřovné se zvýší na 70% (z redukovaného vyměřovacího základu, počítá se z hrubé mzdy, za běžných podmínek je to jen 60%)
  • Ošetřovné bude minimálně 400 Kč za den (týká se zaměstnanců s plným úvazkem, ti kdo mají kratší úvazek, budou mít nárok na nižší částku)
  • Nárok na ošetřovné bude i při práci na DPP nebo DPČ (pokud zaměstnavatel platí sociální pojištění)

Nová kalkulačka: Výpočet ošetřovného (OČR) COVID – podzim 2020

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je ošetřovné během podzimní epidemie koronaviru. Podle nových podmínek by se mělo jednat o 70% z redukovaného vyměřovacího základu. Za běžných podmínek je nárok jen 60%, podobně jako když jste v pracovní neschopnosti na nemocenské:

Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2021
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kolik je ošetřovné během epidemie COVID – podzim 2020

Výpočet výše OČR je podobný, jako výpočet nemocenské během neschopenky. Vychází se z hrubé mzdy – obvykle se zahrnuje hrubý příjem za posledních 12 měsíců (pokud někdo pracuje v aktuálním zaměstnání kratší dobu, pak se vychází z této kratší doby).

Denní vyměřovací základ, který je určující pro výpočet výše OČR, je „zjednodušeně“ řečeno vaše hrubá mzda (za posledních 12 měsíců), vydělená počtem kalendářních dní.

Tento denní vyměřovací základ se pak redukuje. Podle příslušných zákonů jsou stanoveny 3 redukční hranice:

  • Do částky 1162 Kč na den se započítá 90%
  • Do částky 1742 Kč na den se započítá 60%
  • Do částky 3484 Kč na den se započítá 30%

Pokud máte průměrnou hrubou mzdu například 35 000 Kč, pak by se ošetřovné (nebo i nemocenská) počítalo z 90% vaší hrubé mzdy. Při vyšší hrubé výplatě, by se to pak podle výše uvedených redukčních hranic snižovalo.

Ošetřovné během podzimní epidemie je pak 70% z redukovaného vyměřovacího základu. Přičemž je současně stanovena minimální částka 400 Kč na den.

Výpočet ošetřovného během epidemie COVID – podzim 2020

V následující tabulce se můžete podívat na příklady výpočtu ošetřovného během října, nebo třeba listopadu 2020:

Hrubá mzda Čistá mzda Ošetřovné 70% (s minimální částkou 400 Kč)
14 600 Kč 12 124 Kč 12 000 Kč
20 000 Kč 15 850 Kč 12 450 Kč
25 000 Kč 19 295 Kč 15 540 Kč
28 000 Kč 21 365 Kč 17 400 Kč

Z uvedených příkladů je vidět, že aktuální podoba OČR, je nejvýhodnější především pro zaměstnance s nejnižšími příjmy (na úrovni minimální mzdy). Díky zvýšení OČR na 70% a při minimální částce 400 Kč na den, je výše ošetřovného stejná, jako jejich obvyklá čistá mzda.

U zaměstnanců s vyšší výplatou už ošetřovné až tak výhodné není.

Nárok na OČR během podzimních prázdnin

Na ošetřovné není nárok během doby, kdy mají děti ve škole prázdniny (nebo ředitelské volno).

Během října 2020 se jedná o dny 29. a 30. října, kdy jsou podzimní prázdniny. Za tyto dva dny nárok na OČR nevzniká. Za ostatní dny v říjnu (pokud byla zavřená škola, třída, nebo i z jiného důvodu), je ale nárok na ošetřovné.

Ošetřovné a exekuce

Mezi rodiči, kteří museli zůstat doma s dětmi, je i celá řada těch, kdo mají nějaké problémy s dluhy a exekucemi. Ošetřovné má jednu „velkou výhodu“. Nepatří totiž mezi příjmy, které by vám exekutor mohl zabavit.

Exekuce je možní z celé řady příjmů – výplata, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, mateřská, rodičovská apod.

Ošetřovné ale nepatří mezi příjmy, které by mohl exekutor zabavit. To je dáno tím, že v příslušném zákonu, podle kterého se řídí exekuční srážky, není ošetřovné uvedeno. Asi to vzniklo tím, že na OČR je za běžných podmínek nárok jen 9 nebo 16 dní, a tak se jedná o vcelku „nevýznamnou“ částku.

Nyní, během epidemie COVID, kdy mohou být rodiče s dětmi doma na OČR i několik měsíců, to už tak moc „nevýznamný“ příjem není.

Krátkodobá online půjčka - peníze ještě dnesVyřízení půjčky bez dokladů, bez prokazování příjmu a bez kontrolování registrů. Stačí vám jen mobil a účet v bance.

Užitečné informace
Všechny půjčky