Kalkulačka: Exekuce na mateřskou nebo rodičovskou 2024

<span>V případě jakékoliv exekuce (na mzdu, na důchod, na mateřskou apod.) platí, že vám vždy musí zůstat část peněz – nezabavitelná částka.</span> V případě jakékoliv exekuce (na mzdu, na důchod, na mateřskou apod.) platí, že vám vždy musí zůstat část peněz – nezabavitelná částka.

Pokud jste doma s dítětem na mateřské nebo rodičovské, a máte nějaké dluhy nebo neuhrazené finanční závazky, pak by vás mohlo zajímat jak je to s exekucí. Jestli vám případně může exekutor zabavit i mateřskou nebo rodičovskou. A pokud ano, kolik peněz vám exekutor musí nechat.

Exekuce na mateřskou nebo rodičovskou 2024

Asi každý ví, že jednou z možností, jak exekutor vymáhá zaplacení dluhů, jsou exekuční srážky ze mzdy. Méně lidí už však ví, že exekuční srážky se netýkají jenom výplaty ze zaměstnání, ale že podobným způsobem mohou být „postiženy“ i další příjmy. Je tedy možná třeba i exekuce na podporu v nezaměstnanosti, na důchod (jak starobní, tak i invalidní). Na nemocenské dávky, nebo právě i na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) nebo na rodičovskou (rodičovský příspěvek).

V následující kalkulačce pro výpočet exekuce na mateřskou nebo rodičovskou si pak můžete sami spočítat, kolik peněz si exekutor může vzít, a kolik by vám mělo naopak zůstat

Nezabavitelná částka 2024 – exekuce na mateřskou a rodičovskou proběhne jen výjimečně

V roce 2024, se od začátku roku snižuje nezabavitelné minimum o 933 Kč. Pro dlužníka v exekuci je to 12 705 Kč (+ za manžela/manželku nebo dítě se připočítá dalších 3 176 Kč).

Celková nezabavitelná částka pro vdanou ženu na mateřské s jedním dítětem, bude 19 057 Kč. Pokud by měla dvě děti, pak to bude 22 234 Kč. Pro samoživitelku s jedním dítětem, to bude 15 881 Kč.

Při exekuci na mateřskou nebo rodičovskou, bude nezabavitelné minimum v mnoha případech vyšší, než kolik je peněžitá pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Exekuční srážky z mateřské nebo rodičovské, tak budou probíhat jen v omezeném počtu případů (spíše u těch kdo mají nadprůměrný příjem, a tedy i vyšší mateřskou/rodičovskou).

Výpočet exekuce na mateřskou nebo rodičovskou 2024

Výpočet exekuce z mateřské nebo rodičovské, je identický, jako výpočet exekuce z jakéhokoliv jiného příjmu. Pro výpočet tedy slouží standardní kalkulačka pro výpočet exekuce na mzdu. U výpočtu z mateřské či rodičovské není oproti výpočtu z platu, žádný rozdíl:

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Nezabavitelná částka při exekuci v roce 2024

V případě jakékoliv exekuce (na mzdu, na důchod, na mateřskou apod.) platí, že vám vždy musí zůstat část peněz – nezabavitelná částka. To je dáno přímo zákonem, tak abyste ani při exekuci nezůstali zcela bez prostředků.

Základní nezabavitelná částka je od 1. 1. 2024 ve výši 12 705 Kč. V případě, že máte manžela nebo v případě, že máte vyživovací povinnost na nějaké dítě/děti (což asi budete mít, když dostáváte mateřskou/rodičovskou), pak se výše uvedená základní nezabavitelná částka dále, zvyšuje o 3 176 Kč.

Příklad výpočtu exekuce na mateřskou v roce 2024

Paní Nováková je na mateřské dovolené. Její peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je ve výši 22 000 Kč měsíčně. Paní Nováková má neuhrazenou pohledávku za půjčku v bance a nyní jí hrozí exekuce. Žije společně se svým manželem a jedním dítětem.

  • Příjem (mateřská) = 22 000 Kč měsíčně
  • Nezabavitelné minimum = 19 057 Kč (12 704,67 Kč + 2x 3176,17 Kč)
  • Zbytek příjmu po odečtení nezabavitelného minima = 2 943  Kč (třetina je 981 Kč)
  • Jednu třetinu dostane exekutor (je to nepřednostní pohledávka) = 981 Kč
  • Dvě třetiny dostane p. Nováková
  • Na exekuci zabaveno celkem = 981 Kč
  • Zbytek mateřské = 21 019 Kč

Z výše uvedeného příkladu je vidět, že exekuce na mateřskou proběhne, ale celková srážka nebude příliš velká. Pokud by měla paní Nováková už 2 děti, pak by z mateřské 22 000 Kč, exekuce vůbec neproběhla, protože by nezabavitelné minimum bylo vyšší než mateřská (pro dlužníka, který má manžela/manželku + dvě děti vychází nezabavitelná částka na 23 867 Kč).

Příklad výpočtu exekuce na rodičovskou v roce 2024

Stejná situace, jako v předchozím příkladu – v tomto případě ale budeme uvažovat, že p. Nováková dostává rodičovský příspěvek ve výši 13 000 Kč měsíčně

  • Příjem = 13 000 Kč měsíčně
  • Nezabavitelné minimum = 19 057 Kč (12 704,67 Kč + 2x 3176,17 Kč)
  • Exekuce neproběhne, nezabavitelná částka je vyšší než příjem

V tomto případě je příjem p. Novákové nižší než nezabavitelná částka. Exekuce tedy nemůže proběhnout. Jediné riziko je to, že exekutor nechá paní Novákové zablokovat účet v bance, a ona se pak k rodičovskému příspěvku vůbec nedostane. To je pak nutné řešit s exekutorem, nebo třeba tím, že si nechá rodičovský příspěvek vyplácet v hotovosti (resp. poštovní poukázkou na poštu) nebo tím, že si u banky vyřídí chráněný účet.

Výpočet výplaty
Výpočet exekuce
Výpočet mateřské
Výpočet neschopenky
Podpora v nezaměstnanosti
Sociální dávky
Důchody
Daně
Krátkodobé půjčky