Kalkulačka výpočet nemocenské – kolik dostanete za neschopenku v roce 2024?

<span>Od prvního dne v zaměstnání, může být nárok na placenou neschopenku. Prvních 14 dní platí nemocenskou firma (náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele). Od 15 dne platí nemocenskou stát (ČSSZ). Na nemocenské dávky, mohu mít nárok i OSVČ. Nárok může být i u dohody DPP a DPČ.</span> Od prvního dne v zaměstnání, může být nárok na placenou neschopenku. Prvních 14 dní platí nemocenskou firma (náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele). Od 15 dne platí nemocenskou stát (ČSSZ). Na nemocenské dávky, mohu mít nárok i OSVČ. Nárok může být i u dohody DPP a DPČ.

Nemocenská je vyplácena zaměstnancům, jako náhrada za příjem (mzdu) o který přijdou během pracovní neschopnosti. Prvních 14 dní platí nemocenskou firma, od 15 dne platí nemocenskou stát (ČSSZ).

Na nemocenské dávky (od 15 dne), mohou mít nárok i podnikatelé (OSVČ, živnostnici). Ale jenom v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Na nemocenskou může být nárok i u dohody DPČ (příjem od 4 000 Kč) nebo u dohody DPP (příjem nad 10 000 Kč).

Výpočet nemocenské 2024 – kolik bude za neschopenku od 1. ledna 2024?

Prvních 14 dní platí nemocenskou zaměstnavatel (náhrada mzdy za nemoc). Následně (od 15 dne), platí nemocenskou stát (ČSSZ).

Od začátku roku 2024 začínají platit nové redukční hranice, pro výpočet nemocenské. Pro některé zaměstnance, to může znamenat více peněz za neschopenku, na které budou mít nárok od ledna 2024.

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Kdo má nárok na placenou neschopenku v zaměstnání?

Na placenou pracovní neschopnost, mají nárok téměř všichni zaměstnanci. Na neschopenku může být nárok i ve zkušební době. Nebo i během výpovědní doby. Na nemocenské dávky od státu (od 15 dne), je nárok i po skončení zaměstnání.

Podmínkou pro nárok na nemocenskou, je účast na nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel:

  • Do konce roku 2023, platil nemocenské pojištění jenom zaměstnavatel (2,1% z hrubé mzdy)
  • Od začátku roku 2024, budou platit nemocenské pojištění i zaměstnanci (0,6% z hrubé mzdy)

Účast na nemocenském pojištění (a nárok na placenou neschopenku), ale není navázána na to, zda zaměstnavatel/zaměstnanec už skutečně „zaplatil“ nemocenské pojištění.

Nemocenské pojištění zaměstnanci vzniká hned při nástupu do nového zaměstnání (po zahájení výkonu práce). Na neschopenku je tak nárok, hned od prvního dne v nové práci.

Nárok na placenou neschopenku u OSVČ v roce 2024

Složitější je to s nárokem na placenou neschopenku u podnikatelů. Aby měl živnostník nárok na nemocenské dávky, tak si musí platit nemocenské pojištění. A zatímco placení sociálního a zdravotního pojištění je pro OSVČ povinné, nemocenské pojištění je dobrovolné.

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ, je v roce 2024 ve výši 216 Kč měsíčně. OSVČ musí platit nemocenské pojištění minimálně 3 měsíce, před začátkem neschopenky.

Nemocenská pro OSVČ (při minimální platbě), ale vychází jen velmi nízká. Při minimálním nemocenském pojištění, je vyměřovací základ 8 000 Kč.

Nemocenská pro živnostníka potom vychází stejně, jako u zaměstnance, který by měl výplatu (hrubou mzdu) 8000 Kč měsíčně (což je méně než polovina minimální mzdy v roce 2024).

Pokud si OSVČ neplatí nemocenské pojištění, pak nemá nárok ani na mateřskou. Peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ, při minimální platbě, také vychází jen velmi nízká.

Nárok na placenou neschopenku u dohody DPP a DPČ 2024

Ne nemocenskou může být nárok i při práci na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Podmínkou pro nárok na neschopenku u dohody, je také účast na nemocenském pojištění:

  • U dohody DPP vzniká účast na pojištění při příjmu od 4 000 Kč
  • U dohody DPČ vzniká účast na pojištění při příjmu nad 10 000 Kč

U dohody může být nárok na nemocenskou, i když v aktuálním měsíci (kdy začne neschopenka), nejsou splněny požadované podmínky. Je ale nutné aby podmínky (účast na nemocenském pojištění), byly splněny v předchozích 3 měsících (před začátkem neschopenky).

Jak dlouho je nárok na nemocenskou v roce 2024?

Maximální doba, po kterou se vyplácí nemocenská, se v roce 2024 nijak nemění:

  • Zaměstnavatel platí nemocenskou (náhradu mzdy) prvních 14 dní
  • Na nemocenské dávky může být nárok maximálně 380 dní (od začátku neschopenky)
  • K ukončení neschopenky ale může dojít už po 180 dnech (pokud je zdravotní stav stabilizovaný, a zaměstnanec by mohl vykonávat i nějakou jinou pracovní činnost)
  • Nárok na nemocenskou, je možné prodloužit o dalších až 350 dní (prodlužuje se o 90 dní, prodloužení je možné i opakovaně, je nutná žádost a schválení)
  • Pracující důchodce, má nárok na nemocenské dávky jenom 70 dní

Kdy se vyplácí nemocenská – kdy chodí peníze za neschopenku na účet?

Prvních 14 dní platí neschopenku firma. Zaměstnavatel by měl vyplatit náhradu mzdy za nemoc, společně s výplatou, v běžném výplatním termínu. Peníze za neschopenku, by měly přijít na účet v následujícím kalendářním měsíci (ve stejný den, jako chodí výplata).

Nemocenské dávky od 15 dne, platí stát. Česká správa sociální zabezpečení, posílá nemocenskou obvykle také na účet v bance (na stejný účet, kam chodí výplata).

Je ale možné požádat i o výplatu nemocenské  složenkou na poštu (dostávat nemocenskou v hotovosti ale nejde). Za složenku se ale platí poplatek (poštovné).

ČSSZ má na výplatu nemocenské 30 dní (od předání podkladů od zaměstnavatele). Nemocenská chodí na účet během následujícího měsíce (stejně jako výplata).

Výpočet výplaty
Výpočet exekuce
Výpočet mateřské
Výpočet neschopenky
Podpora v nezaměstnanosti
Sociální dávky
Důchody
Daně
Krátkodobé půjčky