Oddlužení pro důchodce 2024 – výpočet insolvenčních srážek z důchodu

<span>Velké dluhy je možné vyřešit oddlužením u soudu. Pro důchodce (invalidní nebo starobní) jsou zjednodušené podmínky (zkrácená doba oddlužení na 3 roky). Během insolvence se mohou provádět srážky z důchodu – je nárok na nezabavitelné minimum (od 1. 1. 2024 se změnilo na 12 705 Kč).</span> Velké dluhy je možné vyřešit oddlužením u soudu. Pro důchodce (invalidní nebo starobní) jsou zjednodušené podmínky (zkrácená doba oddlužení na 3 roky). Během insolvence se mohou provádět srážky z důchodu – je nárok na nezabavitelné minimum (od 1. 1. 2024 se změnilo na 12 705 Kč).

Do velkých dluhů, se poměrně snadno může dostat každý. Ať už nějaký mladý člověk, co pracuje, nebo samoživitelka na mateřské či rodičovské. Nebo i důchodce, který je odkázán jen na starobní nebo invalidní důchod.

Stačí jen pár chybných rozhodnutí, nemístná důvěřivost, nebo když se spolehnete na slovo jiných lidí (kterým třeba ručíte za půjčku a oni přestanou splácet) a neštěstí je na světě.

Jak vyřešit velké dluhy – oddlužení u soudu

Jednu z možností, jak vyřešit velké dluhy, nabízí oddlužení u soudu. Soudní oddlužení (insolvence), ale rozhodně není nějaký snadný nebo jednoduchý způsob, jak se zbavit velkých dluhů. Je to ale možnost, jak vyřešit exekuce a mít zase klidný důchod.

Pro důchodce (invalidní nebo starobní), nabízí stát i zjednodušené podmínky pro oddlužení. Stačí dluhy splácet alespoň 3 roky (běžná doba je 5 roků), a následně bude zbytek dluhů odpuštěn.

Během oddlužení, stačí splácet i jen minimální splátku (cca 2200 Kč měsíčně – viz dále). Není nutné splatit všechny dluhy.

Pozor ale na to, že při insolvenci, může dojít k zabavení a prodeji cenného majetku (netýká se to bytu nebo domu), a insolvenční správce má nárok i na všechny mimořádné příjmy.

Po 3 letech, se ale nezaplacený zbytek dluhů „odpustí“, všechny exekuce jsou ukončeny, a může být klid.

Oddlužení u soudu – kolik mi zůstane z důchodu nebo z jiného příjmu?

Při insolvenci (oddlužení), dochází k prodeji cenného majetku (netýká se základního vybavení domácnosti, nebo nemovitosti určené k bydlení, a jsou i další omezení).

A současně jsou prováděny splátky, minimálně po dobu 3 roky (pro invalidní a starobní důchodce je zkrácená doba).

Během oddlužení, mohou být prováděny srážky z důchodu (invalidního nebo starobního), nebo případně i z dalších příjmů.

Pokud by důchodce během důchodu pracoval v nějakém zaměstnání nebo na nějaké brigádě, pak se mohou srážky provádět i z výplaty ze zaměstnání, z příjmů z brigády na dohodu DPP nebo DPČ, nebo i z dalších příjmů.

Insolvenční správce, má ze zákona nárok i na všechny mimořádné příjmy – dary, výhry, dědictví nebo i jiné.

Při srážkách z důchodu, zůstává nezabavitelné minimum (viz dále) a k tomu ještě jedna třetina ze zbývající části důchodu.

Kolik přesně by zůstalo z důchodu (insolvenční srážky a nezabavitelné minimum), si můžete sami spočítat v následující kalkulačce.

Výpočet srážek, je stejný pro všechny duhy příjmů – není rozdíl v tom, zda se insolvence strhává z důchodu (invalidního nebo starobního) nebo z výplaty ze zaměstnání nebo z jiného příjmu.

Kalkulačka oddlužení: Výpočet insolvenčních srážek a nezabavitelné částky v roce 2024

Pro výpočet nezabavitelné částky a srážek na úhradu dluhů v insolvenci, zdejte svůj čistý příjem (invalidní nebo starobní důchod, čistou mzdu v zaměstnání, nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti, příjem z brigády na dohodu DPP nebo DPČ, apod.).

Výpočet nezabavitelné částky, ovlivňuje i to, zda máte manželku nebo manžela, nebo zda máte nějaké děti (u kterých by ještě byla vyživovací povinnost; dospělé (zaopatřené) děti, se nepočítají).

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum pro důchodce v insolvenci 2024?

Při oddlužení je nárok na nezabavitelné minimum. Nezabavitelná částka, je stejná jak pro výpočet insolvence, tak i pro výpočet exekuce.

Nezabavitelné minimum, se poměrně pravidelně zvyšuje. V roce 2022, se zvyšovalo dokonce 4x. V roce 2023, se nezabavitelná částka zatím zvýšilo pouze jednou. V roce 2024, se ale nezabavitelné minimum nezvýší – dojde naopak ke snížení. Nezabavitelná částka bude o 933 Kč nižší, než v minulém roce. Změna platí od 1. 1. 2024.

Základní nezabavitelné minimum pro důchodce (invalidního nebo starobního), je stejné jako pro všechny ostatní dlužníky:

  • Od 1. 1. 2024 je nezabavitelná částka 12 705 Kč
  • v minulém roce to bylo 13 638 Kč
  • dochází ke snížení i 933 Kč

Výše uvedených 12 0705 Kč, je nezabavitelné minimum pro osamělého důchodce. Pokud by měl dlužník i manželku (nebo manžela), nebo nějaké děti, ke kterým by měl stále vyživovací povinnost (netýká se například dospělých dětí), pak by nezabavitelné minimum bylo vyšší:

  • Za manžela nebo manželku se připočte dalších 3 176 Kč
  • Za každé vyživované dítě se připočítá dalších 3 176 Kč

Invalidní nebo starobní důchodce, který má manželku (manžela) by měl nezabavitelné minimum:

  • Od 1. 1. 2024 je to celkem 15 881Kč

Pokud by měl důchodce i nějaké dítě (u kterého by měl stále ještě vyživovací povinnost) a k tomu ještě i manželku/manžela, pak je nezabavitelné minimum ještě vyšší:

  • Od 1. 1. 2024 je to 19 057 Kč (dlužník + 2 osoby)

Kolik je minimální splátka dluhů během insolvence (při oddlužení)?

Vzhledem k tomu, jak vysoké je nezabavitelné minimum (viz výše), tak u důchodců může snadno nastat situace, že z důchodu se strhne jen minimální částka. Nebo je dokonce nezabavitelné minimum vyšší, než kolik je důchod.

Během oddlužení, ale musí dlužník splácet alespoň minimální splátku. Pokud by neměl na zaplacení alespoň minimální částky, tak mu soud oddlužení nepovolí. Pokud by během oddlužení přestal platit alespoň minimální splátku, pak by mohlo dojít ke zrušení oddlužení.

Minimální splátka dluhů v insolvenci, je stanovena jako dvojnásobek odměny insolvenčního správce. Během oddlužení, musí být dlužník schopen splácet alespoň náklady insolvence a stejnou částku jako minimální splátku dluhů:

  • Minimální splátka dluhů v insolvenci je 2 178 Kč (resp. 1 800 Kč bez DPH)

Pokud má někdo jen velmi nízký důchod, a neměl by ani na tuto minimální splátku, pak se případně může zkusit domluvit s nějakou další osobou, že mu bude na splácení dluhů přispívat.

Soud může akceptovat dohodu – závazek, že nějaká třetí osoba (děti, rodiče, kamarádi, známí, apod.), budou dlužníkovi přispívat zmíněných 2178 Kč na úhradu minimální splátky.

Jak dlouho musím splácet dluhy? Kdy končí insolvence?

Pro důchodce (invalidní i starobní), platí zjednodušené podmínky pro oddlužení. Doba, po kterou je nutné splácet dluhy (platit alespoň minimální splátku), je zkrácena jen na 3 roky.

Běžná délka splácení dluhů v insolvenci, je pro ostatní dlužníky až 5 roků (i zde se ale v roce 2024, uvažuje o zkrácení jen na 3 roky).

Insolvence (oddlužení), ale případně může skončit i dříve. Pro běžné dlužníky, je možnost splatit 60% dluhů a insolvence může skončit už za 3 roky. Nebo je pochopitelně možné splatit všechny dluhy (100%) a insolvence by pak skončila ihned (i dříve než za 3 roky).

Zastavení exekuce během oddlužení

Pokud dlužník s velkými dluhy, podá k soudu návrh na oddlužení, a soud se jím začne zabývat, tak se „automaticky“ zastaví všechny probíhající exekuce.

Pro zastavení exekuce, je ale důležité, aby byly všechny dluhy (a exekuce), uvedené v návrhu na oddlužení.

Během oddlužení, se ale exekuce zatím „neruší“. Jsou pouze dočasně pozastaveny. Pokud by dlužník v insolvenci přestal splácet, pak se oddlužení zruší, a exekuce budou pokračovat dále.

Na konci oddlužení (po 3 letech pro důchodce nebo po 5 letech u jiných dlužníků), se ale všechny exekuce ukončí.

Výpočet výplaty
Výpočet exekuce
Výpočet mateřské
Výpočet neschopenky
Podpora v nezaměstnanosti
Sociální dávky
Důchody
Daně
Krátkodobé půjčky