Návrat do zaměstnání po skončení mateřské/rodičovské dovolené

<span>Po skončení mateřské dovolené, máte v zaměstnání nárok na stejné místo. Po skončení rodičovské dovolené, už ale není nárok na identickou pracovní pozici – zaměstnavatel vám může nabídnout i nějakou alternativu. Při ukončení zaměstnání po rodičovské je nárok na odstupné (minimálně 5 platů).</span> Po skončení mateřské dovolené, máte v zaměstnání nárok na stejné místo. Po skončení rodičovské dovolené, už ale není nárok na identickou pracovní pozici – zaměstnavatel vám může nabídnout i nějakou alternativu. Při ukončení zaměstnání po rodičovské je nárok na odstupné (minimálně 5 platů).

Mateřská dovolená, začíná už před porodem, a končí po 28 týdnech (nebo po 37 týdnech u dvojčat). Po skončení mateřské dovolené, má většina maminek ještě rodičovskou dovolenou.

Rodičovská dovolená končí v den 3 narozenin dítěte (případně i dříve, pokud si to takto maminka domluví v zaměstnání).

Po skončení rodičovské dovolené, se maminky vrací do zaměstnání, nebo řeší neplacené volno. Případně dojde k ukončení zaměstnání a je nárok na podporu v nezaměstnanosti (nebo má maminka domluvený nástup do nové práce).

Návrat do zaměstnání po rodičovské – musí mi zaměstnavatel držet místo?

Rodičovská dovolená, končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte. A hned následující pracovní den, by měla maminka „nastoupit“ zpět do původní práce.

Během rodičovské dovolené, není možné dostat výpověď (alespoň tedy není možná běžná výpověď pro nadbytečnost nebo z jiných organizačních důvodů). S návratem na původní místo, to ale není až tak jednoduché.

Mnoho maminek má mylnou představu, že zaměstnavatel má povinnost, aby jim po rodičovské dal stejnou pozici/místo, jako měli před porodem. Tak to ale úplně není.

Pokud by se maminka vracela do zaměstnání hned po skončení mateřské dovolené (prvních 28 nebo 37 týdnů), tak má opravdu nárok na identickou pracovní pozici.

Při návratu do zaměstnání po rodičovské, má ale zaměstnavatel pouze povinnost, aby přidělil práci v souladu s pracovní smlouvou.

Pokud je v pracovní smlouvě sjednána jako náplň práce například „administrativní činnost“, pak to může být i jakákoliv jiná administrativní pracovní pozice ve firmě. Tedy případně i v jiném oddělení. Plat ale musí zůstat stejný.

Zaměstnavatel nesmí jednostranně měnit náplň práce, snížit mzdu, nebo zkrátit úvazek. Má ale možnost nabídnout alternativní pracovní zařazení (pokud je to v souladu s tím, co máte uvedeno v pracovní smlouvě).

Zákoník práce – návrat po mateřské a rodičovské

Návrat do zaměstnání po skončení mateřské dovolené, je v zákoníku práce upraven v paragrafu 47:

§47
Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby, nebo po skončení vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nebo zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení otcovské dovolené nebo rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, nebo po skončení doby poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění, nebo po skončení doby ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiné fyzické osoby v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doby péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění, do práce, anebo nastoupí-li do práce zaměstnanec po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle pracovní smlouvy

Návrat do zaměstnání po skončení rodičovské, ale v zákoníku práce není takto explicitně vymezen. Platí tady pouze obecné ustanovení v paragrafu 38, odstavec 1, písmeno a:

a) zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem,

Výpověď po skončení rodičovské dovolené

Během rodičovské dovolené není možná „klasická“ výpověď pro nadbytečnost nebo z organizačních důvodů. Zaměstnavatel může dát výpověď jen při speciálních důvodech, jako je například rušení celé firmy.

Během rodičovské dovolené může ale dát výpověď zaměstnanec (proč by to ale měl dělat?), nebo je možné ukončit pracovní poměr dohodou.

Po skončení rodičovské dovolené, je už možné dostat i „běžnou“ výpověď – pak je ale nárok na odstupné (minimálně 3 měsíční platy) a je i výpovědní doba minimálně dva měsíce (tj. minimálně další dvě výplaty). Celkem je tedy po skončení rodičovské nárok minimálně na 5 platů.

Nárok na podporu po skončení rodičovské dovolené

Dojde-li k ukončení zaměstnání až po rodičovské, tak je nárok na podporu v nezaměstnanosti podle běžných podmínek.

Podpora se vypočítá z průměrné výplaty v ukončeném zaměstnání (pro výpočet se použije buď průměrný výdělek, nebo případně to může být pravděpodobný výdělek).

Nárok na podporu při ukončení rodičovského příspěvku

Trochu jiná situace je u podpory, po skončení rodičovského příspěvku.

Pokud byla maminka nezaměstnaná už před porodem, nebo jí zaměstnání skončilo během mateřské/rodičovské, tak má také nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Podpora je pak ale jenom minimální (viz kolik je minimální podpora po rodičovské). Vychází to na něco málo přes 6 tisíc korun (první dva měsíce, a pak je to ještě méně).

Rekvalifikace během nebo po skončené rodičovské

během rodičovské, je možnost absolvovat nějaký rekvalifikační/vzdělávací kurz, který nabízí Úřad práce. Tyto kurzy mohou být skoro zadarmo (Úřad práce platí až 50 000 Kč, je zde spoluúčast 18% z výsledné ceny).

O rekvalifikaci si můžete požádat i po skončení rodičovské – pak může být nárok i na podporu při rekvalifikaci (viz kalkulačka pro výpočet podpory při rekvalifikaci).

Rekvalifikační kurz po skončení rodičovské může být úplně zadarmo. A může být i příspěvek na dopravu, apod. Podmínkou je absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky (nebo docházka minimálně 80%).

Rekvalifikační kurz si můžete vybrat sami – Úřad práce nabízí více než 400 různých vzdělávacích programů.

Výpočet výplaty
Výpočet exekuce
Výpočet mateřské
Výpočet neschopenky
Podpora v nezaměstnanosti
Sociální dávky
Důchody
Daně
Krátkodobé půjčky