Kalkulačka: Výpočet exekuce na alimenty (výživné) od 1. 7. 2022

<span>V případě že jsou nezaplacené alimenty (výživné) vymáhány formou srážek ze mzdy, pak má tato pohledávka přednost. </span> V případě že jsou nezaplacené alimenty (výživné) vymáhány formou srážek ze mzdy, pak má tato pohledávka přednost.

Pokud někdo dluží alimenty (výživné), a ty jsou vymáhány prostřednictví exekutora, který nařídí exekuční srážky ze mzdy (nebo jiného příjmu), pak se postup výpočtu trochu liší od jiných pohledávek (dluhů).

Pokud by vás zajímalo, kolik peněz může exekutor „strhnout“ ze mzdy (nebo jiného příjmu), na nezaplacené alimenty, pak si to můžete spočítat v následující kalkulačce)

Exekuce na alimenty 2022

V případě že jsou nezaplacené alimenty (výživné) vymáhány formou srážek ze mzdy, pak má tato pohledávka přednost. Obecně se pohledávky (dluhy), rozdělují na přednostní a nepřednostní.

Mezi přednostní pohledávky patří právě alimenty, nezaplacené daně, sociální a zdravotní pojištění nebo třeba škoda způsobená úmyslným trestným činem.

Nepřednostní pohledávky jsou pak ostatní „obyčejné dluhy“, jako nezaplacené složenky, splátky za půjčku nebo úvěr apod. Více o typech pohledávek najdete zde: Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?

Nezaplacené alimenty ale mají zvláštní postavení i v rámci přednostních pohledávek. Nejenom, že na ně může exekutor zabavit vyšší částku (to je společné pro všechny přednostní pohledávky), nezaplacené výživné má přednost před ostatními pohledávkami. V praxi to funguje tak, že nejprve se „zabaví“ peníze na úhradu běžného výživného. Poté na úhradu nedoplatků na alimentech za předchozí období. A až poté se provádí úhrada dalších přednostních pohledávek, resp. přednostních a nepřednostních podle pořadí.

Výpočet exekuce na alimenty 2022 (platí od 1. července 2022)

Do kalkulačky zadávejte výši čisté mzdy povinného (dlužníka). Nemusí se ale jednat pouze o mzdu. Exekuce je možná i z jiných druhů příjmů. Může to být i exekuce na důchod, exekuce na podporu v nezaměstnanosti, exekuce na sociální dávky, exekuce na mateřskou, exekuce na rodičovský příspěvek nebo exekuce na nemocenské dávky. Stejně tak je možné provádět srážky – podobně, jako u výplaty z práce na HPP – i z různých vedlejších zaměstnání (DPP nebo DPČ apod.).

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik může exekutor zabavit ze mzdy na nezaplacené alimenty?

Postup provádění srážek z platu (nebo jiného příjmu), je takový, že nejprve je určena nezabavitelná částka. Tedy částka, která musí dlužníkovi zůstat. Základní nezabavitelné minimum je od 1. 7. 2022 ve výši 9 416,25 Kč. Pokud má dlužník manželku/manžela (na družku nebo druha se to nevztahuje), tak se nezabavitelná částka zvýší o 3 138,75 Kč. To samé pak platí, i když má dlužník nějaké děti. Za každé dítě, ke kterému má povinný vyživovací povinnost, se nezabavitelné minimum zvyšuje o dalších 3 138,75 Kč.

Výpočet nezabavitelné částky při exekuci na alimenty 2022

Zde jen pozor, že v případě exekuce z důvodu nezaplaceného výživného, se nezabavitelná částka nezvyšuje o děti, vůči kterým je dlužné výživné.

Pokud by měl zaměstnanec například 3 děti, jedno z prvního manželství, kterému dluží na výživném, a další dvě děti z nového manželství, pak by se nezabavitelná částka spočítala jako součet 9416,25 Kč (za dlužníka) + 3138,75 Kč (za „novou“ manželkou) + 2x 3138,75 Kč (za dvě děti ze stávajícího manželství) = dohromady 18 833 Kč. Třetí dítě se pro výpočet nezabavitelné částky nezohlední.

Výpočet srážek při exekuci na alimenty (platí od 1. července 2022)

Pro další výpočet je určující výše příjmu (čistá mzda nebo jiný druh příjmu). Pro názornost řekněme, že výše uvedený dlužník se třemi dětmi bude mít příjem 32 000 Kč čistého. Výpočet exekučních srážek by pak vypadal:

  • Čistá mzda (před exekucí) = 32 000 Kč
  • Nezabavitelné minimum = 18 833 Kč
  • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 13 167 Kč

Zbytek mzdy se pak dělí na třetiny. Pokud je ale tento zbytek vyšší než 25 110 Kč, pak se na třetiny rozdělí jen 25 110 Kč. V tomto případě se na třetiny rozdělí 13 167 Kč. Jedna třetina bude 4389 Kč

Protože se jedná o exekuci z důvodu dluhu na výživném, srážky proběhnou takto:

  • Dvě třetiny ze zbytku  jde na úhradu dluhu = 8778 Kč (2 x 4389 Kč)
  • Jedna třetina se připočítá k nezabavitelné částce = 4389 Kč

Po provedení exekučních srážek je tedy výsledek:

  • Celkové srážky = 8 778 Kč
  • Zbytek mzdy k výplatě = 23 222 Kč

Zabavení řidičáku při neplacení alimentů

V případě dluhu na výživném má exekutor i další možnosti jak vymáhat pohledávku. Nabízí se i blokace účtu v bance, exekuce na majetek, nebo i možnost pozastavení platnosti řidičského průkazu. To je možné právě jen u exekuce na alimenty. Je zde ale výjimka – pokud je dlužník profesionálním řidičem (tedy vykonává práci třeba jako řidič kamiónu, autobusu nebo taxi), pak zabavení řidičského průkazu není možné. U jiných zaměstnání ale ano. Exekutor může nechat pozastavit platnost řidičáku, což může dlužníkovi dost zkomplikovat život

Trestní oznámení pro neplacení alimentů

Neplacení alimentů je také trestným činem. Pokud je výživné neuhrazeno po dobu nejméně 4 měsíců, pak je možné obrátit se na Policii ČR a podat trestní oznámení. Za neplacení alimentů hrozí i nepodmíněný trest odnětí svobody (spíše ale až při opakovaném provinění, napoprvé se to zpravidla řeší jen podmínkou).

Krátkodobá online půjčka - peníze ještě dnesVyřízení půjčky bez dokladů, bez prokazování příjmu a bez kontrolování registrů. Stačí vám jen mobil a účet v bance.