Náhrada mzdy za nemoc 2024 – zvýšení nemocenské od zaměstnavatele od 1. ledna 2024

<span>Od 1. ledna 2024, mohou mít někteří zaměstnanci nárok na vyšší nemocenskou, kterou jim prvních 14 dní platí zaměstnavatel. Náhrada mzdy za nemoc (nemocenská od zaměstnavatele), může být v roce 2024 maximálně 20 317 Kč (za 80 hodin). Pro výpočet nemocenské, zde najdete aktuální kalkulačku pro rok 2024.</span> Od 1. ledna 2024, mohou mít někteří zaměstnanci nárok na vyšší nemocenskou, kterou jim prvních 14 dní platí zaměstnavatel. Náhrada mzdy za nemoc (nemocenská od zaměstnavatele), může být v roce 2024 maximálně 20 317 Kč (za 80 hodin). Pro výpočet nemocenské, zde najdete aktuální kalkulačku pro rok 2024.

Podobně jako každý rok, i od 1. 1. 2024 začnou platit nové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za nemoc. Pro některé zaměstnance, to může znamenat nárok na vyšší nemocenskou, kterou dostávají za prvních 14 dní na neschopence od zaměstnavatele. Není to ale žádný „velký zázrak“. Případné zvýšení, je pouze v řádu několika desítek korun za den.

Náhrada mzdy za nemoc 2024 – nemocenská od zaměstnavatele

Skoro všichni zaměstnanci mají při nemoci nebo úrazu, nárok na placenou neschopenku. Prvních 14 dní platí nemocenskou firma (zaměstnavatel). Při dlouhodobější pracovní neschopnosti, je od 15 dne nárok na nemocenské dávky od státu (platí ČSSZ).

Základní podmínky, pro nárok na náhradu mzdy za nemoc se v roce 2024 nemění:

 • Prvních 14 dní platí nemocenskou zaměstnavatel (od 15 dne platí stát)
 • Náhrada mzdy za nemoc se vypočítá z průměrného hrubého hodinového výdělku (stanoví se za předcházející kalendářní čtvrtletí)
 • Náhrada mzdy za nemoc je 60% z redukovaného výdělku (co je redukce a jaké jsou redukční hranice v roce 2024 – viz níže)
 • Prvních 14 dní jsou placeny neodpracované hodiny (tj. jenom „pracovní dny“ – sobota, neděle nebo státní svátek, je při neschopence zaplacen jen v případě, že na tyto dny byla naplánována směna)
 • Nemocenská, je vyplácena společně s výplatou, v obvyklý výplatní termín
 • Z náhrady mzdy za nemoc, se neplatí sociální a zdravotní pojištění, ani daně

Kalkulačka náhrada mzdy za nemoc 2024 (výpočet nemocenské od zaměstnavatele)

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik dostanete při neschopence v roce 2024 (tj. kolik vychází náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele od 1. 1. 2024).

Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc, je rozhodující průměrný hrubý hodinový výdělek (za předcházející kalendářní čtvrtletí, před začátkem neschopenky).

Pokud neznáte průměrný hrubý hodinový výdělek (bývá uveden na výplatní pásce, používá se i pro výpočet náhrady za dovolenou, nebo náhrady za svátek), pak můžete zadat průměrnou hrubou hodinovou mzdu (výpočet pak nebude zcela přesný, ale bude to +/- vycházet stejně).

Kalkulačka náhrada mzdy 2024
Průměrná hodinová mzda

Počet hodin hodin pracovní neschopnosti
pro náhradu mzdy od 1 dne (*)

Výpočet

(*) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 1 dne pracovní neschopnosti, resp. od 1 neodpracované hodiny (směny).

Výpočet náhrady mzdy za nemoc – redukční hranice od 1. 1. 2024

Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc, se používá průměrný hrubý hodinový výdělek. Roli ale hrají i redukční hranice. Od určité hranice, se už nezapočítá celá výše příjmu, ale jen část.

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za nemoc se od 1. 1. 2024 zvyšují (zvýšení se týká i výpočtu nemocenské od 15 dne, výpočtu mateřské nebo i výpočtu ošetřovného či otcovské).

Redukční hranice 2024:

 • První redukční hranice = 256,55 Kč (pro náhradu mzdy se započítá 90%, tj. 230,90 Kč)
 • Druhá redukční hranice = 384,83 Kč (pro náhradu mzdy se započítá 60%, tj. 76,97 Kč)
 • Třetí redukční hranice = 769,48 Kč (pro náhradu mzdy se započítá 30%, tj. 115,40 Kč)
 • Maximální vyměřovací základ v roce 2024 = 423,27 Kč

Kolik je maximální nemocenská (za prvních 14 dní) v roce 2024?

Pokud má někdo vysoký příjem (vysokou hrubou hodinovou mzdu), tak se mu pro výpočet nemocenské započítá jenom část (nad 769,48 Kč za hodinu se už nepočítá nic).

Maximální možná nemocenská vychází v roce 2024 na 253,96 Kč za hodinu (60% z maximálního redukovaného základu 423,27 Kč).

 • za 1 týden na neschopence (40 hodin) je možné v roce 2024 dostat maximálně 10 159 Kč
 • za prvních 14 dní (80 zameškaných hodin) je možné v roce 2024 dostat maximálně 20 317 Kč

Zvýšení nemocenské od zaměstnavatele v roce 2024

V předchozím odstavci je uvedeno, kolik může být maximální nemocenská v roce 2024. Na takto vysokou náhradu mzdy, ale dosáhne jenom ten, kdo má hrubou měsíční mzdu okolo 130 000 Kč. Jak se projeví zvýšení redukčních hranic u „normálních“ zaměstnanců?

V roce 2024, by se měla průměrná mzda pohybovat okolo 45 000 Kč hrubého měsíčně. Můžeme si ji tedy vzít do následujícího příkladu pro výpočet náhrady mzdy.

Příklad výpočtu nemocenské za prvních 14 dní: Pan Novák, má týdenní pracovní dobu 40 hodin, a jeho hrubá mzda je 45 000 Kč. Jeho průměrný výdělek tedy bude vycházet na cca 270 Kč hrubého za hodinu.

Náhrada mzdy za nemoc v roce 2023:

 • v roce 2023 měl p. Novák nárok na 139,56 Kč za hodinu
 • za prvních 14 dní (80 hodin) to vycházelo na 11 166 Kč

Náhrada mzdy za nemoc v roce 2024:

 • v roce 2024 bude mít p. Novák nárok na 143,38 Kč za hodinu
 • za prvních 14 dní (80 hodin) může dostat 11 471 Kč

Rozdíl u průměrné mzdy (45 tisíc hrubého) je tedy cca 4 Kč za hodinu. Při 14ti denní neschopence (a 80 hodinách) bude v roce 2024 náhrada mzdy za nemoc vyšší o 305 Kč. Je to mírné zvýšení, ale asi nic, z čeho by byl p. Novák „štěstím bez sebe“.

U zaměstnanců, kteří pracují za nižší než průměrnou mzdu, bude případný rozdíl ještě menší, nebo dokonce vůbec žádný. U vysoce nadprůměrné mzdy, může být rozdíl vyšší. Ale opět to nebudou žádné tisícové částky.

Výpočet výplaty
Výpočet exekuce
Výpočet mateřské
Výpočet neschopenky
Podpora v nezaměstnanosti
Sociální dávky
Důchody
Daně
Krátkodobé půjčky