Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2023

<span>Maximální podpora v nezaměstnanosti se od 1. 1. 2023 zvyšuje na 22 798 Kč. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik dostanete od Úřadu práce v roce 2023, po skončení zaměstnání. Dozvíte se, jak je to s možností přivýdělku/brigády, jakou roli hraje odstupné, nebo kolik je minimální podpora po rodičovské. </span> Maximální podpora v nezaměstnanosti se od 1. 1. 2023 zvyšuje na 22 798 Kč. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik dostanete od Úřadu práce v roce 2023, po skončení zaměstnání. Dozvíte se, jak je to s možností přivýdělku/brigády, jakou roli hraje odstupné, nebo kolik je minimální podpora po rodičovské.

Od začátku roku 2023, dochází k pravidelnému zvýšení maximální podpory v nezaměstnanosti. Od ledna 2023, je maximální podpora ve výši 22 798 Kč (maximální podpora při rekvalifikaci je v roce 2023 ve výši 25 549 Kč).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysokou podporu v nezaměstnanosti máte nárok, pokud v roce 2022 přijdete o práci, a budete odkázáni na podporu od Úřadu práce.

V roce 2024, se budou měnit podmínky u podpory v nezaměstnanosti

Pro rok 2024, se chystá velké množství změn. V Parlamentu se projednává novela zákoníku práce 2023, které by měla začít platit od 1. ledna 2024. V zákoníku práce, se řeší především změny u práce na dohodu DPP a DPČ, nebo nové podmínky pro home-office (práci z domu na dálku).

Během května 2023, představila vláda velký balík změn (reformu důchodů, daňové změny a různý úsporná opatření). Většina změn, by měla opět platit od ledna 2024.

Plánují se i změny u podpory v nezaměstnanosti:

 • zpřísní se podmínky pro nárok na podporu (především pro opakované žádosti) – na další podporu, bude nárok až po minimálně 6 měsících v novém zaměstnání (pokud byla předchozí podpora vyčerpána celá, pak to bude minimálně 9 měsíců v novém zaměstnání)
 • podpora bude nižší v situacích, kdy zaměstnání ukončuje zaměstnanec – v těchto případech bude podpora jen 45% po celou dobu (nyní je při vážných důvodech nárok na vyšší podporu – od 65%)
 • Úřad práce přestane vyplácet kompenzaci, za nevyplacené odstupné (nyní je nárok na kompenzaci, pokud zaměstnavatele nezaplatí odstupné)
 • Odstupné už nebude hrát roli, při nároku na podporu – podpora se bude vyplácet ihned, od začátku evidence na Úřadu práce (nyní je při odstupném odklad)

Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2023

Pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti, je rozhodující váš průměrný výdělek (čistý) ze zaměstnání. Ten se zpravidla počítá z posledního kalendářního čtvrtletí. U OSVČ se podpora v nezaměstnanosti počítá trochu jinak – tam se vychází z vyměřovacího základu, viz například tato kalkulačka pro výpočet podpory pro OSVČ.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2023
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023?

Výše podpory je určena procentem, z průměrného (čistého) výdělku, z posledního zaměstnání. Průměrný výdělek se počítá na základě příjmů v posledním (ukončením) kalendářní čtvrtletí.

Výše podpory pro nezaměstnané od Úřadu práce je:

 • 65% za první dva měsíce
 • 50% za druhé dva měsíce
 • 45% za zbylé měsíce (1 až 7 měsíců podle věku)

Pokud je ale pracovní poměr ukončen bez vážného důvodu, pak je podpora v nezaměstnanosti po celou dobu jen 45%.

Pokud by byl pracovní poměr ukončen z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, nebo z podobných závažných důvodů, tak následně po dobu 6 měsíců, nemusí být na podporu nárok vůbec (resp. Úřad práce, vás vůbec nezařadí do evidence uchazečů o zaměstnání).

Pokud ukončíte nové zaměstnání (třeba ještě ve zkušební době), jen krátce poté, co jste před tím byli na Úřadu práce a čerpali podporu, tak také nemusíte mít nárok na podporu. Bude záležet na tom, zda jste před tím vyčerpali celou podpůrčí dobu (5 až 11 měsíců) a zda jste následně pracovali alespoň 3 nebo 6 měsíců.

Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Maximální podpora v nezaměstnanosti je stanovena, na základě průměrné mzdy. Ta je pro rok 2023, stanovena na 39 306 Kč:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti je v roce 2023 = 22 798 Kč
 • Maximální podpora při rekvalifikaci je v roce 2023 = 25 549 Kč

Jak dlouho budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Doba, po kterou je nárok na podporu v nezaměstnanosti, je odstupňována podle věku:

 • 5 měsíců do 50 roků
 • 8 měsíců od 50 do 55 roků
 • 11 měsíců nad 55 roků

Podpora v nezaměstnanosti a odstupné

Pokud vám při ukončení zaměstnání vznikne nárok na odstupné, pak to má vliv na podporu v nezaměstnanosti. Po dobu, za kterou vám bylo vyplaceno odstupné, totiž nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Pokud při výpovědi dostanete odstupné za 3 měsíce, tak následně 3 měsíce nedostáváte podporu od Úřadu práce. Podpora vám pak začne být vyplácena až od 4 měsíce na Úřadu práce.

Doba, po kterou je vám podpora vyplácena, se tím ale nijak nezkracuje. Stále máte nárok na 5, 8 nebo 11 měsíců, podle vašeho věku.

Podpora v nezaměstnanosti a přivýdělek na Úřadu práce

V době, kdy nemáte nárok na podporu (už vám skončila, nebo ještě díky odstupnému nezačala), si můžete na Úřadu práce přivydělat na nějaké brigádě. Je zde ale omezení, na výši měsíčního výdělku.

Může to být maximálně jedna polovina minimální mzdy. V roce 2022, je minimální mzda 17 300 Kč. Na Úřadu práce, si tedy můžete vydělat maximálně 8650 Kč hrubého měsíčně.

Je také omezeno to, jakou formou si budete přivydělávat. Během evidence na Úřadu práce, můžete vykonávat jenom zaměstnání v pracovním či služebním poměru, nebo práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Zahájení takové práce/brigády je nutné na Úřadu práce nahlásit, nejpozději v den nástupu. A následně je nutné, každý měsíc dokládat výši dosaženého příjmu.

Během evidence na Úřadu práce, není možné podnikat (jako OSVČ) nebo pracovat na dohodu o provedení práce (DPP).

Podpora v nezaměstnanosti po rodičovské 2023

Na podporu v nezaměstnanosti je nárok například i po rodičovské, po dlouhodobé neschopence a i v jiných případech, kdy jste delší dobu nepracovali.

Za běžných podmínek musí být splněna minimální doba 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění za poslední dva roky. Což znamená nějaké zaměstnání, podnikání nebo i práce na DPP nebo DPČ, která zakládá účast na důchodovém pojištění.

Může být ale započítána i náhradní doba zaměstnání – péče o dítě do 4 roků (mateřská/rodičovská), doba v pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání, výkon dobrovolnické činnosti apod.

V případě, že je započítána náhradní doba zaměstnání, pak se výpočet podpory v nezaměstnanosti odvíjí od průměrné mzdy v ČR. A je jen minimální.

V roce 2022 by tato minimální podpora – například po rodičovské vycházela takto:

 • První dva měsíce je to 15% průměrné mzdy = 5 896 Kč
 • Druhé dva měsíce je to 12% průměrné mzdy = 4 717 Kč
 • Zbytek doby je to 11% průměrné mzdy = 4 324 Kč

Podpora v nezaměstnanosti pro studenty po skončení studia

Pokud student ukončí studium na střední nebo vysoké škole (či jiné), tak zpravidla nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Samotná doba studia nezakládá nárok na podporu. Student by jedině musel v průběhu studia pracovat. A pak by pro něj platily běžné podmínky, jako pro jiné zaměstnance.

Krátkodobá online půjčka - peníze ještě dnesVyřízení půjčky bez dokladů, bez prokazování příjmu a bez kontrolování registrů. Stačí vám jen mobil a účet v bance.

Užitečné informace
Všechny půjčky