Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2024

<span>Maximální podpora v nezaměstnanosti se od 1. 1. 2024 zvyšuje na 24 608 Kč. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik dostanete od Úřadu práce v roce 2024, po skončení zaměstnání. Dozvíte se, jak je to s možností přivýdělku/brigády, jakou roli hraje odstupné, nebo kolik je minimální podpora po rodičovské.</span> Maximální podpora v nezaměstnanosti se od 1. 1. 2024 zvyšuje na 24 608 Kč. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik dostanete od Úřadu práce v roce 2024, po skončení zaměstnání. Dozvíte se, jak je to s možností přivýdělku/brigády, jakou roli hraje odstupné, nebo kolik je minimální podpora po rodičovské.

Od začátku roku 2024, dochází k pravidelnému zvýšení maximální podpory v nezaměstnanosti. Od ledna 2024, je maximální podpora ve výši 24 608 Kč (maximální podpora při rekvalifikaci je v roce 2024 ve výši 27 578 Kč).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysokou podporu v nezaměstnanosti máte nárok, pokud v roce 2024 přijdete o práci, a budete odkázáni na podporu od Úřadu práce.

V roce 2024, se budou měnit podmínky u podpory v nezaměstnanosti

Pro rok 2024, se chystá velké množství změn. Na podzim 2023 byla schválena novela zákoníku práce 2023, které od 1. ledna 2024 zavádí nárok na dovolenou pro dohody DPP a DPČ.

Od 1. 1.2024, současně začíná platit i vládní konsolidační balíček (reforma důchodů, daňové změny a různá úsporná opatření). Kromě změn u DPH nebo zvýšení daně z nemovitosti, se mění i výpočet výplaty v zaměstnání nebo podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Změny u podpory v nezaměstnanosti 2024:

 • zpřísní se podmínky pro nárok na podporu (především pro opakované žádosti) – na další podporu, bude nárok až po minimálně 5 měsících v novém zaměstnání (pokud byla předchozí podpora vyčerpána celá, pak to bude minimálně 9 měsíců v novém zaměstnání)
 • Úřad práce přestane vyplácet kompenzaci, za nevyplacené odstupné (doposud byl nárok na kompenzaci, pokud zaměstnavatel nezaplatil odstupné)
 • Odstupné už nebude hrát roli, při nároku na podporu – podpora se bude vyplácet ihned, od začátku evidence na Úřadu práce (doposud byl při odstupném odklad)
 • Od 1. ledna 2024, se také zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti na 24 608 Kč (při rekvalifikaci může být podpora až 27 578 Kč)

Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2024

Pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti, je rozhodující váš průměrný výdělek (čistý) ze zaměstnání. Ten se zpravidla počítá z posledního kalendářního čtvrtletí. U OSVČ se podpora v nezaměstnanosti počítá trochu jinak – tam se vychází z vyměřovacího základu, viz například tato kalkulačka pro výpočet podpory pro OSVČ.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2024?

Výše podpory je určena procentem, z průměrného (čistého) výdělku, z posledního zaměstnání. Průměrný výdělek se počítá na základě příjmů v posledním (ukončením) kalendářní čtvrtletí.

Výše podpory pro nezaměstnané od Úřadu práce je:

 • 65% za první dva měsíce
 • 50% za druhé dva měsíce
 • 45% za zbylé měsíce (1 až 7 měsíců podle věku)

Pokud je ale pracovní poměr ukončen bez vážného důvodu, pak je podpora v nezaměstnanosti po celou dobu jen 45%.

Pokud by byl pracovní poměr ukončen z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, nebo z podobných závažných důvodů, tak následně po dobu 6 měsíců, nemusí být na podporu nárok vůbec (resp. Úřad práce, vás vůbec nezařadí do evidence uchazečů o zaměstnání).

Pokud ukončíte nové zaměstnání (třeba ještě ve zkušební době), jen krátce poté, co jste před tím byli na Úřadu práce a čerpali podporu, tak také nemusíte mít nárok na podporu. Bude záležet na tom, zda jste před tím vyčerpali celou podpůrčí dobu (5 až 11 měsíců) a zda jste následně pracovali alespoň 5 nebo 9 měsíců.

Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024

Maximální podpora v nezaměstnanosti je stanovena, na základě průměrné mzdy. Ta je pro rok 2024, stanovena na 42 427 Kč:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti je v roce 2024 = 24 608 Kč
 • Maximální podpora při rekvalifikaci je v roce 2024 = 27 578 Kč

Jak dlouho budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Doba, po kterou je nárok na podporu v nezaměstnanosti, je odstupňována podle věku:

 • 5 měsíců do 50 roků
 • 8 měsíců od 50 do 55 roků
 • 11 měsíců nad 55 roků

Podpora v nezaměstnanosti a odstupné

Pokud vám při ukončení zaměstnání vznikne nárok na odstupné, pak to v roce 2024 už nemá vliv na podporu v nezaměstnanosti.

Dříve (do konce roku 2023) platilo, že po dobu, za kterou vám bylo vyplaceno odstupné, nebyl nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ten, kdo při výpovědi dostal odstupné za 3 měsíce, tak následně 3 měsíce nedostával podporu od Úřadu práce. Podpora začala být vyplácena až od 4 měsíce na Úřadu práce.

Od ledna 2024, se ale mění podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. A případný nárok na odstupné, už nebude ovlivňovat vyplácení podpory. Při splnění všech zákonných podmínek, se podpora bude vyplácet hned od začátku evidence na ÚP.

Podpora v nezaměstnanosti a přivýdělek na Úřadu práce

V době, kdy nemáte nárok na podporu (už vám skončila, nebo ještě díky odstupnému nezačala), si můžete na Úřadu práce přivydělat na nějaké brigádě. Je zde ale omezení, na výši měsíčního výdělku.

Může to být maximálně jedna polovina minimální mzdy. V roce 2024, bude minimální mzda 18 900 Kč. Na Úřadu práce, si tedy můžete vydělat maximálně 9450 Kč hrubého měsíčně.

Je také omezeno to, jakou formou si budete přivydělávat. Během evidence na Úřadu práce, můžete vykonávat jenom zaměstnání v pracovním či služebním poměru, nebo práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Zahájení takové práce/brigády je nutné na Úřadu práce nahlásit, nejpozději v den nástupu. A následně je nutné, každý měsíc dokládat výši dosaženého příjmu.

Během evidence na Úřadu práce, není možné podnikat (jako OSVČ) nebo pracovat na dohodu o provedení práce (DPP).

Podpora v nezaměstnanosti po rodičovské 2024

Na podporu v nezaměstnanosti je nárok například i po rodičovské, po dlouhodobé neschopence a i v jiných případech, kdy jste delší dobu nepracovali.

Za běžných podmínek musí být splněna minimální doba 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění za poslední dva roky. Což znamená nějaké zaměstnání, podnikání nebo i práce na DPP nebo DPČ, která zakládá účast na důchodovém pojištění.

Může být ale započítána i náhradní doba zaměstnání – péče o dítě do 4 roků (mateřská/rodičovská), doba v pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání, výkon dobrovolnické činnosti apod.

V případě, že je započítána náhradní doba zaměstnání, pak se výpočet podpory v nezaměstnanosti odvíjí od průměrné mzdy v ČR. A je jen minimální.

V roce 2024 by tato minimální podpora – například po rodičovské vycházela takto:

 • První dva měsíce je to 15% průměrné mzdy = 6 365 Kč
 • Druhé dva měsíce je to 12% průměrné mzdy = 5 092 Kč
 • Zbytek doby je to 11% průměrné mzdy = 4 667 Kč

Podpora v nezaměstnanosti pro studenty po skončení studia

Pokud student ukončí studium na střední nebo vysoké škole (či jiné), tak zpravidla nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Samotná doba studia nezakládá nárok na podporu. Student by jedině musel v průběhu studia pracovat. A pak by pro něj platily běžné podmínky, jako pro jiné zaměstnance.

Výpočet výplaty
Výpočet exekuce
Výpočet mateřské
Výpočet neschopenky
Podpora v nezaměstnanosti
Sociální dávky
Důchody
Daně
Krátkodobé půjčky