Exekuce na mateřskou nebo rodičovskou

Základní životní minimum pro jednotlivce je 3410 Kč. Existenční minimum pro jednotlivce je pak 2200 Kč.
V případě jakékoliv exekuce (na mzdu, na důchod, na mateřskou apod.) platí, že vám vždy musí zůstat část peněz – nezabavitelná částka.