Zabavení řidičáku při neplacení alimentů

V případě že jsou nezaplacené alimenty (výživné) vymáhány formou srážek ze mzdy, pak má tato pohledávka přednost.