Těhotná na úřadu práce 2024 – nárok na mateřskou po skončení zaměstnání

Těhotná na úřadu práce 2024 – nárok na mateřskou po skončení zaměstnání

Na mateřskou (PPM), může být nárok i po skončení zaměstnání. Na Úřadu práce, může být nárok na mateřskou během ochranné doby (do 180 dní od skončení zaměstnání). Nebo může být nárok na mateřskou i během rizikového těhotenství (neschopenka s nárokem na nemocenské dávky).

Některé nastávající maminky, se mohou dostat do nepříjemné situace, kdy jim ještě před nástupem na mateřskou skončí zaměstnání. Obvykle je to z důvodu pracovní smlouvy na dobu určitou (jinak platí, že těhotná žena, nemůže dostat výpověď).

Jak je to s nárokem na mateřskou po skončení zaměstnání? Může být nárok na mateřskou dovolenou i na Úřadu práce? A z čeho se vypočítá PPM (peněžitá pomoc v mateřství)?

Výpověď během těhotenství je možná jen výjimečně

Zákoník práce stanoví pro některé zaměstnance zvýšenou ochranu, kdy je omezena možnost dostat výpověď.

Platí to pro nemocné na neschopence, pro rodiče, kteří pečují o nemocné dítě (OČR), nebo i při dlouhodobé péči o jinou nemocnou osobu. A platí to i pro těhotné ženy.

Jakmile žena oznámí v práci své těhotenství, tak jí zaměstnavatel nesmí dát výpověď z běžných důvodů (které jsou uvedeny v paragrafu 52 – tj. například pro nadbytečnost nebo z jiných organizačních důvodů).

Během těhotenství, je v zásadě možné dostat výpověď jenom pro nějaké zvláště hrubé porušení pracovně právních předpisů (což se děje opravdu jen výjimečně). Nebo v situaci, kdy by se rušila celá firma (nebo její část).

Práce na dobu určitou a těhotenství

Pokud je v zaměstnání sjednána pracovní smlouva jenom na dobu určitou, tak zaměstnavatel nemá žádnou povinnost, aby ji prodloužil.

Prodloužení práce na dobu určitou, je možné jen při souhlasu obou stran, a uzavřením písemné smlouvy (dodatku k již existující smlouvě).

Je-li žena těhotná, tak firma opravdu nemá žádnou povinnost, aby pracovní smlouvu prodloužila. A je pravda, že v takové situaci většina firem smlouvy neprodlužuje. Protože si nechce další 3 – 4 roky „blokovat“ pracovní místo.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti před začátkem mateřské

Dojde-li k ukončení zaměstnání ještě před začátkem mateřské dovolené, pak je žena nezaměstnaná a vztahují se na ni všechny běžné podmínky, jako pro jiné nezaměstnané.

Může se jít zaevidovat na Úřad práce. Pak za ni platí zdravotní pojištění stát, a může být nárok i na podporu v nezaměstnanosti (za předpokladu, že jsou splněny všechny běžné podmínky pro nárok na podporu, jako je minimální odpracovaná době a další).

Neschopenka po skončení zaměstnání (rizikové těhotenství)

Pro některé maminky může být řešením i to, že si od lékaře nechají vystavit neschopenku pro rizikové těhotenství.

Nemocenské dávky, mohou někdy vycházet vyšší, než kolik by byla podpora v nezaměstnanosti (je to ale individuální, záleží na více faktorech – viz výpočet podpory v nezaměstnanosti vs. výpočet nemocenské).

Na nemocenskou je nárok i po skončení zaměstnání – pokud neschopenka začne ještě během pracovního poměru, nebo do 7 dní od skončení zaměstnání, tak platí stejné podmínky, jako pro zaměstnance.

Je zde pouze jedna výjimka – prvních 14 dní platí nemocenskou zaměstnavatel (náhrada mzdy za nemoc). Na tu „nemocenskou“, je ale nárok jenom během zaměstnání.

Jestliže neschopenka začne až po skončení pracovní smlouvy, tak je to prvních 14 dní bez nemocenské. Proto je lepší, jít případně na neschopenku ještě před koncem pracovního poměru.

Vycházky během neschopenky – rizikové těhotenství

S neschopenkou kvůli rizikovému těhotenství, je ale spojena jedna drobná nepříjemnost. I když je těhotná maminka fakticky zdravá, stejně pro ni platí stejná omezení, jako pro jiné nemocné.

To platí o pro vycházky. I během rizikového těhotenství, mohou být vycházky maximálně 6 hodin denně (v době 7:00 – 19:00).

Nárok na mateřskou na Úřadu práce

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), může být nárok i na Úřadu práce. Těhotná nezaměstnaná maminka, ale musí splnit všechny běžné podmínky.

Tou nejdůležitější podmínkou, je minimální doba účasti na nemocenském pojištění – minimálně 270 dní za poslední dva roky.

Do účasti na nemocenském pojištění, se počítají všechna předchozí zaměstnání (posledních 24 měsíců před nástupem na PPM).

Samotná doba na Úřadu práce (i když je nárok na podporu v nezaměstnanosti), se ale pro nárok na PPM nepočítá.

Další nutnou podmínkou, aby byl nárok na mateřskou i na Úřadu práce, je ochranná doba. Ta může být až 180 dní po skončení zaměstnání.

Pokud je těhotná žena, při ukončení pracovního poměru těhotná, pak je po skončení zaměstnání ochranní době až 180 dní. Dojde-li k nástupu na mateřskou během ochranné doby, pak platí stejné podmínky jako během zaměstnání.

Z čeho se vypočítá mateřská, po skončení zaměstnání

Vzniká-li nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství) ještě během ochranné době, tak pro výpočet mateřské platí stejné podmínky, jako by se mateřská počítala ještě během zaměstnání.

Denní vyměřovací základ, se vypočítá z hrubé mzdy v posledním zaměstnání (podpora v nezaměstnanosti od Úřadu práce, nemá na výpočet mateřské žádný vliv).

Po skončení zaměstnání, se mateřská vyřizuje u posledního zaměstnavatele. V době 8 až 6 týdnů před porodem, vystaví lékař žádost o peněžitou pomoc v mateřství, která se předává poslednímu zaměstnavateli.

Nárok na mateřskou během rizikového těhotenství po skončení zaměstnání

Na mateřskou může být nárok, i během neschopenky po skončení zaměstnání (ať už je to neschopenka z důvodu rizikového těhotenství nebo i z jiného důvodu).

Je-li během neschopenky nárok na nemocenské dávky, tak je nárok na mateřskou (PPM), i po skončení ochranné doby (musí být ale splněna podmínka minimálně 270 dní účasti na NP za poslední 2 roky).

I v tomto případě, je výpočet PPM stejný, jako během zaměstnání. Ani dlouhodobá neschopenka, nemusí mít negativní vliv na výpočet mateřské (výpočet PPM se odvíjí od vyměřovacího základu/hrubé mzdy v posledním zaměstnání, nemocenské dávky nemají na výpočet PPM žádný vliv).

Po skončení zaměstnání už není nárok na mateřskou dovolenou

Je-li nárok na mateřskou až po ukončeném zaměstnání, pak se ale již nejedná o mateřskou dovolenou. Je nárok pouze na peněžitou pomoc v mateřství. A následně může být nárok i na rodičovský příspěvek (ale nejedná se už o rodičovskou dovolenou).

Další užitečné tipy